Klartecken för kontorapporter till USA

SKATTER. Riksdagen har godkänt Sveriges avtal med USA om information om amerikaners tillgångar och inkomster här. Banker och andra finansföretag ska identifiera tänkbara amerikaner bland sina kontohavare och rapportera till Skatteverket. Myndigheten vidarebefordrar sedan uppgifterna till USA.

Fatca-avtalet (Foreign Account Tax Compliance Act) innebär också att Sverige får uppgifter om svenskars konton I USA.

Riksdagen har också sagt ja till de lagändringar som krävs för att genomföra avtalet. Lagändringarna träder i kraft den 1 april.

 

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU13 Beslut 18 februari

 

Forrige artikel EU-fånge ska sitta av straff i hemland Næste artikel Unga kan dömas till fotboja över helgen