Debatt

KDU: 5 trygghetsförslag för Sveriges kvinnor

Trygghet blir en frihetsfråga när kvinnor undviker att gå ut eller inte kan röra sig fritt. Det räcker nu. Vi måste stå upp för landets kvinnor, skriver Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU).

Foto: Kristdemokraterna
Nike Örbrink
Juliette Walldov
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige har utan tvekan blivit ett alltmer otryggt land, speciellt för kvinnor. Enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning 2021 känner nästan 20 procent av alla kvinnor ofta oro över att utsättas för vålds- och sexualbrott, nära hälften känner sig otrygga sena kvällar, och hela 29 procent känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde.

Kvinnor riskerar att möta sin egen förövare i parken där det hände.

Trygghet blir en frihetsfråga när kvinnor undviker att gå ut eller inte kan röra sig fritt i delar av städerna sena kvällar. Det räcker nu. Vi måste stå upp för landets kvinnor.

Med nycklarna mellan knogarna

Som politiskt ungdomsförbund är vi ofta ute på skolor och samtalar med unga elever över hela landet. På skolorna berättar tjejerna som vi möter om hur de tar omvägar hem från fotbollsträningar, med nycklarna mellan knogarna. En del har redan polisens larmnummer 112 inslaget på mobiltelefonen sena kvällar. Det är en otrygghet som många kvinnor känner, och som vi känner igen oss i.

Trygghet är en av valets viktigaste frågor, med all rätt. Under 2021 anmäldes över 9 580 våldtäkter, men endast 17 procent uppklarades. En av anledningarna till att så få anmälda våldtäktsfall leder till fällande dom är att de bortprioriteras till förmån för utredningar av andra grova brott. Det handlar om rättsväsendets omfattande resursbrist som bland annat resulterat i att kvinnor riskerar att möta sin egen förövare i parken där det hände.

Miljarder på klimatbonus, miljoner på rättsväsendet

Den sittande regeringen vill inte ge polis och rättsväsende de verktyg som krävs. Och det är beklagligt. När Åklagarmyndigheten inför 2019 års budget krävde 30 miljoner i ökade anslag, valde regeringen att i stället lägga 75 miljoner på Jämställdhetsmyndigheten. En myndighet kommer inte att skapa ett jämställt Sverige. Och pengarna hade gjort mer nytta i rättsväsendet. Detta är bara ett av flera exempel där resurser kunde fördelas bättre.

I regeringens vårändringsbudget satsades 3,9 miljarder på en klimatbonus, men endast 25 miljoner på rättsväsendet. Klimat är viktigt, men det är svenskars trygghet och rätten att röra sig fritt sena kvällar, utan oro att utsättas för brott, som blir notan för regeringens politik.

Halvhjärtade försök från regeringen

När regeringen gjorde ett halvhjärtat försök att höja straffen och avskaffa straffrabatter, avskaffade man bara strafflindring för allvarligt brottslighet med unga förövare. Mängdrabatter som innebär att förövare kan få lägre straff om den begår fler brott, finns kvar. Det handlar om brottsoffer som inte får sin upprättelse.

Höjda straff och förebyggande arbete

För att stärka tryggheten behöver polis och åklagare mer resurser. Det handlar dels om höjda straff för att brottsoffer ska få sin upprättelse, dels om förebyggande arbete. Här är fem förslag från KDU på området:

  • Avskaffa straffrabatter och höj straffen för vålds- och sexualbrott. Både mängdrabatter och åldersrabatter bör avskaffas. Höjda straff handlar om upprättelse för brottsoffret, för att den unga tjej som blivit utsatt ska få frid och inte behöva möta sin förövare i parken där det hände.
  • 10 000 fler poliser. Stärk den polisiära närvaron för att motverka brottslighet. Poliser ska vara ute i landet och inte bakom ett skrivbord, vi ska känna oss trygga i att polisen kommer när man ringer.
  • Stärk samarbetet mellan skola, sjukvård, polis och socialen. Minska myndighetssekretessen för att göra samarbetet mellan skola och polis lättare. För att fånga upp unga i riskzon och förebygga framtida brottslighet.
  • Fler kommunala trygghetsvakter och trygghetskameror. Rättsväsendets närvaro behöver stärkas för att förbättra möjligheten att lösa brott.
  • Öka anslagen till polisen och Åklagarmyndigheten. Motverka resursbristen för att myndigheten ska kunna prioritera att lösa vålds- och sexualbrott. Att brott i dag går ouppklarade med anledning av resursbrist är ett grovt underbetyg.

Garantera trygga gator

Att garantera våra medborgare trygghet och säkerhet är politikens mest grundläggande uppgift. Vi måste kunna garantera trygga gator för kvinnor.

Ett samhälle där man inte kan lita på att polisen kommer när du ringer, och att brott går ouppklarade är ett samhälle som riskerar att krackelera. Därför är det av yttersta vikt att politiker tar ansvar och säkerhetsställer att rättvisa skipas och tryggheten stärks.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00