Debatt

KD: Med vår bostadspolitik kan fler skaffa sitt drömboende

Kristdemokraterna menar att alla boendeformer ska finnas med i utbudet, men att vi måste stimulera och underlätta för en bostadsmarknad som ligger mer i linje med människors preferenser. Det skriver Larry Söder (KD), bostadspolitisk talesperson.

Många drömmer om att bo i villa, menar skribenten.
Många drömmer om att bo i villa, menar skribenten.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Larry Söder
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Efter åtta år av socialdemokratiskt styre påbörjas nu ett arbete för att fler svenskar ska kunna förverkliga sina bostadsdrömmar. Den nya regeringen måste våga ta de svåra besluten och höja blicken för att lösa bostadsmarknadens problem, snarare än att skapa nya. Det kräver ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund som innebär att planera för trygga, ändamålsenliga och trivsamma boendemiljöer, där medborgarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga.

Högern föraktar inte hyresrätten

Sverige behöver en bostadspolitik som siktar framåt, med en vision som bygger på att hela Sverige ska leva och att alla boendeformer ska utvecklas. Det kan låta som en självklarhet, men politiskt finns många krafter som motsäger sig detta. Exempelvis försöker Vänsterpartiet reducera bostadspolitiken till en klassisk motsättning mellan rika och fattiga, ägd kontra hyrd bostad och att det skulle finnas någon form av borgerligt förakt gällande synen på hyresrätten. Frågan man då ställer sig: Varför skapa motsättningar när man i stället kan fokusera på att lösa bostadsbristen och ge förutsättningar för att svenskarna ska kunna uppnå sitt drömboende?

I en studie från 2018 uppgav bara 13 procent att de föredrog hyresrätt som boendeform.

I en studie publicerad 2022 uppgav 74 procent av de svarande mellan 18 och 29 år att de helst skulle vilja bo i villa eller småhus. I en studie från 2018 uppgav bara 13 procent att de föredrog hyresrätt som boendeform. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Kristdemokraterna menar att alla boendeformer ska finnas med i utbudet, men att vi måste stimulera och underlätta för en bostadsmarknad som ligger mer i linje med människors preferenser. Då måste vi exempelvis möjliggöra för att fler småhus ska byggas, likt en ny våg av egnahemsrörelsen.

Sänk tröskeln för att äga

Med en kristdemokratisk bostadsminister tar regeringen nu positiva kliv i rätt riktning med ökat fokus på att tillgängliggöra byggbar mark i kommunerna, förenklade byggregler och förkortade ledtider i plan- och byggprocesser. Utöver dessa förslag vill vi att tröskeln till det ägda boendet sänks. En översyn behöver genomföras av de låntagarbaserade åtgärderna såsom bolånetak och amorteringskrav. Kristdemokraterna har tidigare också lyft möjligheterna om införande av startlån för unga samt lagt förslag om en statlig planeringsbonus som ska stimulera och bistå kommunerna vid framtagandet av detaljplaner med småhus som fokus. Därför är det positivt att regeringen har aviserat att kommuner ska stimuleras och uppmanas att höja sin planberedskap.

Förändringen av bostadsutbudet måste nu påbörjas, så att tillgången på riktigt kan möta efterfrågan och så att människor får möjlighet att bo som de själva önskar. Kristdemokraterna och regeringen vill underlätta byggandet av fler småhus så att fler boendedrömmar ska bli verklighet. Den resan har bara börjat-


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00