KD-ledamot: Skolverket uppvisar en slående historielöshet

DEBATT. Skolverkets nya ämnesplan för religion, där den direkta referensen till Bibeln tas bort, motverkar den kunskapsinhämtning och samhällsförståelse som behövs för barn och ungdomar, skriver Ingemar Kihlström (KD). 

Ingemar Kihlström (KD)
Riksdagsledamot


Den här hösten har Skolverket, inte för första gången, uppvisat en slående historielöshet.

Först skulle antiken tas bort ur historieundervisningen. Sedan skulle Bibeln, en av världens mest lästa böcker, tas bort som uttalad referens i förslaget på ny ämnesplan i religion. Det har till och med visat sig att i musikundervisningen ska man ta bort formuleringen om att den bör omfatta nationalsången och våra vanligaste psalmer.

Avtryck på kulturarvet

Förnyelse och förtydligande i all ära, men det är beklagligt att en skolmyndighet väljer att ta bort referenser till inslag som dels är grundläggande för att förstå den västerländska civilisationen, dels för att förstå den judisk-kristna värdegrund som vårt samhälle vilar på.

Bibelns roll för att förstå vårt samhälle går inte att överskatta. En rad kända uttryck, berättelser och ordspråk som används flitigt än i dag kommer från Bibeln. David och Goliat och den barmhärtiga samariten, för att nämna några berättelser som har satt sitt avtryck på vårt kulturarv. För att inte tala om uttryck som att sila mygg men svälja kameler, eller allt vad ni vill att människorna ska göra för er det ska ni göra för dem.

Grund för rättssystemet

För många inom den världsvida kyrkan är Bibeln också en naturlig del och viktig bas för livet. Bibeln utgör också en grund för det västerländska rättssystemet.

Missar koppling

Skolverkets nya ämnesplan för religion, där den direkta referensen till Bibeln tas bort, motverkar den kunskapsinhämtning, samhällsförståelse och religionsreflektion som behövs för barn och ungdomar.

Det finns en betydande risk att kommande generationer kommer att gå miste om denna koppling.

Regeringen bör hörsamma

För Kristdemokraterna är det självklart att ämnesplanen för religion bör ha en skrivning som tydligt anger Bibeln som referens, likt det som finns i dagens gällande läroplan.

Utbildningsministern Anna Ekström (S) och regeringen bör hörsamma det engagemang som har uppvisats över hela Sverige och ändra Skolverkets förslag så att referensen till Bibeln kvarstår vid ett införande av nya ämnesplaner till hösten 2020.

Med en undervisning som inkluderar Bibeln kan vi säkerställa att ungdomar får en förståelse för sitt kulturarv samt ges möjlighet att få en referens till den värdegrund som utgör en bas för vårt samhälle och som återspeglas på olika sätt i dagens språk, film och musik.

Forrige artikel "Bilda ny myndighet för att säkra läkemedelsförsörjningen" Næste artikel SD: Ansvaret att hantera kontanter kan inte frånsägas SD: Ansvaret att hantera kontanter kan inte frånsägas