Debatt

KD-ledamot: Följ upp sexköpslagen och agera mot pornografi

DEBATT. Pornografin har lämnats oreglerad och porrindustrin har brutaliserats. När unga själva känner sig porrskadade behöver politiken ta i med krafttag. En utredning måste tillsättas för att se över porrindustrins skadeverkningar, skriver Désirée Pethrus (KD).

Det är oförklarligt att lagen om olaga våldsskildring, som säger att man inte får sprida sexuellt våld eller tvång, inte används på dagens nätpornografi, skriver debattören. 
Det är oförklarligt att lagen om olaga våldsskildring, som säger att man inte får sprida sexuellt våld eller tvång, inte används på dagens nätpornografi, skriver debattören. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Désirée Pethrus (KD)
Riksdagsledamot


Den senaste tiden har media rapporterat om barns utsatthet för pornografi och hur den påverkar deras mående och beteende mot andra. Killar har berättat om hur de redan i 9-års åldern introducerades för våldsporr och hur avtrubbade de blev samtidigt som de sökte alltmer extremt innehåll. Samtidigt söker sig unga tjejer till ungdomsmottagningar för samlagssmärtor och berättar att de pressas att ställa upp på ”hårt sex”.

Konsekvenserna av pornografins skadeverkningar, både för de som medverkar i pornografin och för de som tittar, har länge varit kända. Flera forskningsstudier har visat hur pornografin blivit mer våldsam och förnedring av kvinnor är normaliserat inom det som kallas mainstreamporr.

Samhället har sagt nej

I polisens arbete mot människohandel och prostitution har det i ”Insats torsk” visat sig vara många unga vuxna som köper sex och som medger att de har hög porrkonsumtion, vilket påverkat deras handlande. Hög porrkonsumtion leder uppenbarligen till ett agerande som samhället sagt nej till via sexköpslagen.

Utbildningsministern behöver se till att Skolverket får i uppdrag att stärka arbetet med att införa porr-filter i skolors datorer.

Désirée Pethrus (KD)  
Riksdagsledamot

De flesta barn i Sverige har obegränsad tillgång till internet, dygnet runt. Att barn och unga konsumerar pornografi har blivit mer regel än undantag.

Förra året tillsatte regeringen en utredning för att kartlägga hur barns hälsa och relationer påverkas av pornografi. Och likaså ska sexualundervisningen förbättras vilket är välkommet. Men det är långt ifrån tillräckligt. När unga själva kallar sig för ”experimentgenerationen” och känner sig porrskadade, behöver politiken ta i med krafttag för att bryta pornografins stereotypa könsroller.

Inför porrfilter

Désirée Pethrus (KD).
Désirée Pethrus (KD). Foto: Kristdemokraterna

Regeringen behöver snarast komma med förslag på begränsningar i spridningen på nätet för att skydda barn och unga. En möjlighet som prövats i andra länder är åldersverifikation och så kallat ”opt-in”, vilket innebär att internetleverantörer erbjuder kunder porrfria abonnemang som standard och att kunder som vill se pornografi får göra ett aktivt val.

En granskning av Skolverket från 2016 visade att mer än hälften av landets skolor saknar filter mot pornografi. Utbildningsministern behöver se till att Skolverket får i uppdrag att stärka arbetet med att införa porr-filter i skolors datorer.

Våld och förnedring

I över 20 år har Sverige haft en lag som kriminaliserar sexköp. Samtidigt som prostitution och människohandel varit och är en högt prioriterad fråga för regeringar under två decennier, har pornografin lämnats oreglerad och porrindustrin har expanderat och brutaliserats.

Folkhälsomyndigheten presenterade 2019 en undersökning som fann att 70 procent av alla män i Sverige använder pornografi medan 70 procent av kvinnorna inte gör det. I åldern 16–29 år konsumerar 41 procent män porr frekvent (minst tre-fem gånger i veckan). Totalt 18 procent av alla män i åldrarna 18-84 år tittar dagligen eller nästan dagligen på pornografi. 9 procent av männen har gett ersättning för sex någon gång.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att ”de som deltar i pornografiproduktion drabbas av olika typer av ohälsa och är mycket utsatta, både ekonomiskt och socialt.” Vidare skriver de att ”en stor del av pornografin innehåller stora inslag av våld, trakasserier och förnedring” och att pornografiproduktion “är en stor industri med en ojämnställd maktfördelning”. Myndigheten förordar därför en utredning av pornografins konsekvenser.

Men för livet

Många av de pådrivande faktorer som leder kvinnor in i porrindustrin är desamma som driver kvinnor men även män in i prostitution, det vill säga låg ålder, ekonomisk sårbarhet, tidigare sexualiserat våld och psykisk ohälsa. De riskerar också att få olika fysiska och psykiska men, för livet. Många drabbas av post-traumatisk stress (PTS), känslomässig avtrubbning, depression, ångest och självmordstankar.

Krävs statlig utredning

Sveriges regering, som kallar sig feministisk, behöver ta tag i problemet. En statlig utredning behöver tillsättas för att se över porrindustrins skadeverkningar. Utredningen bör se över lagstiftning och föreslå åtgärder. Man bör bland annat granska:

1. Pornografins koppling till prostitution. Både prostitution och pornografi är kommersialisering av sex. Sexuella handlingar som inte är frivilliga är olagliga och samtycke till sexuella handlingar kan inte köpas.

2. Pornografiproduktion i relation till koppleri och människohandel. Svensk lagstiftning ger tydliga riktlinjer till domstolarna i fråga om prostitution, koppleri och människohandel, men när det gäller produktion och distribution av pornografi saknas detta. Nuvarande lagstiftning lämnar stort utrymme för tolkning, vilket framgår av att koppleri- och människohandelslagstiftningen hittills inte tillämpats på porrindustrin.

3. Pornografi, våld och samtycke. Dagens mainstream-pornografi är så våldsam att den i många fall kan jämställas med allvarlig misshandel. Männen spottar på kvinnorna, sliter dem i håret, binder fast, stryper och slår. Om dessa våldshandlingar och dokumenterade övergrepp skulle inträffa i något annat sammanhang så skulle de som utför våldshandlingarna ställas inför rätta. Så varför får detta ske utan att samhället agerar?

Det är oförklarligt att lagen om olaga våldsskildring (Brottsbalken 16:10c), som säger att man inte, varken i stillbild eller rörliga bilder, får sprida (eller för spridning skildra) sexuellt våld eller tvång, inte används på dagens nätpornografi.

I och med digitaliseringen av förskola och skola exponeras barn för dokumenterade övergrepp, vilket i sin tur normaliserar våldet för nästa generation. Dessa allvarliga konsekvenser ignoreras helt i dag.

Följ upp sexköpslagen

Sammantaget krävs det nu kraftfulla åtgärder på bred basis i syfte att skydda våra barn och unga från porrens skadeverkningar, för att förhindra prostitution och stoppa utnyttjandet av kvinnor som utsätts för övergrepp i porrfilmer. Det är nu hög tid att följa upp sexköpslagen och se dess koppling till porrindustrin.

Nämnda personer

Désirée Pethrus

Oppositionsregionråd (KD) Region stockholm, ledamot partistyrelsen
Socionom (Mittuniversitet, 1981)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00