Debatt

KD: Kan vi få hjälp av en socialdemokrat eller centerpartist?

Svenska myndigheter har inte kontroll över vilka som befinner sig i Sverige. Till tisdagens migrationsvotering har vi kristdemokrater lagt ett förslag om identitetskrav för att få permanent uppehållstillstånd. Ett litet steg i rätt riktning, men det tycks som att parlamentariskt stöd saknas, skriver Hans Eklind (KD).

”Det är uppenbart att dagens arbete med att klargöra utlänningars identitet har nått vägs ände och är dysfunktionell – ett kraftfullt omtag måste tas.”
”Det är uppenbart att dagens arbete med att klargöra utlänningars identitet har nått vägs ände och är dysfunktionell – ett kraftfullt omtag måste tas.” Foto: Marcus Ericsson/TT
Hans Eklind
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

På tisdag röstar riksdagen om en ny migrationspolitik. Regeringen med samarbetspartier kommer då att rösta för förslag som leder till en ökad asylinvandring. Vad som inte framkommit är att de även ämnar rösta mot vårt förslag om ett identitetskrav.

Ett växande parallellsamhälle

Problemet med personer som befinner sig i Sverige under falsk eller ingen identitet är utbrett och utgör ett allt större hot mot den allmänna ordningen. Gränspolisen konstaterade nyligen att ”vi har ett parallellsamhälle som bara växer och vi har tappat kontrollen över vilka som är här (i Sverige)”.

Migrationsverket bedömde 2017 att det finns nära 60 000 individer registrerade med två eller flera kända identiteter hos Migrationsverket. De konstaterar dock att mörkertalet är stort, vilket innebär att det troligen finns många fler.

Muntlig berättelse som stöd

Antalet asylsökande i Sverige som har styrkt sin identitet är mycket lågt. Mellan 2011 och 2016 saknades pass i mellan 81 och 91 procent av fallen. Utredningen Klarlagd identitet konstaterar att om en asylsökandes identitet inte går att klarlägga kan uppehållstillstånd ändå beviljas för utlänningar ”som kommit hit av andra orsaker än att de behöver skydd”.

Migrationsverket måste även få rätt till att uppta, lagra och söka biometriska data av alla utlänningar som söker sig till Sverige.

En av anledningarna till detta är att det är möjligt att bedöma en asylsökandes identitet som sannolik enbart med stöd av hans eller hennes muntliga berättelse, vilket gäller för både tillfälligt såväl som permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket kan i vissa fall även utfärda ett uppehållstillstånd trots att identiteten inte gjorts sannolik.

Skenäktenskap och människohandel

Riksrevisionen har, i en rapport tidigare i år, visat hur stort problemet är. Där framkommer att Migrationsverket ofta inte kan verifiera vilka personer som kommer till Sverige genom anhöriginvandring. De slår fast att identitetshandlingar i Irak och Syrien, varifrån Sverige mottagit flest asylsökningar de senaste åren, ofta är förfalskade. Detta kan innebära att Migrationsverket ”inte upptäcker skenäktenskap och människohandel” eller att ”personer tar hit barn som de inte är föräldrar till och som utnyttjas eller far illa på olika sätt, eller att personer tar sig till Sverige i syfte att medverka i kriminella nätverk”.

Möjlighet att ta DNA-prov

Sverige härbärgerar således personer vars identitet vi inte känner till. Det är uppenbart att dagens arbete med att klargöra utlänningars identitet har nått vägs ände och är dysfunktionell – ett kraftfullt omtag måste tas. En del i detta är Kristdemokraternas förslag om att identifiering ska kopplas till beviljandet av ett permanent uppehållstillstånd. Det bör ses som ett minimikrav att den som får rätt att vistas i Sverige permanent också måste göra sin identitet klar – inte enbart sannolik, som i dag.

Ett identitetskrav är ett första steg mot att säkerställa att potentiellt samhällsfarliga personer inte vistas i Sverige permanent. Utöver detta krävs att identitetskravet skärps redan i den inledande asylprocessen och vid anhöriginvandring. Migrationsverket måste även få rätt till att uppta, lagra och söka biometriska data av alla utlänningar som söker sig till Sverige. Vi behöver även se över polisens möjlighet att ta DNA-prov vid inre utlänningskontroll.

En röst saknas

På tisdag har riksdagen möjlighet att ta ett första steg mot ett Sverige som säkrar gränsen mot personer som vi inte vet vilka de är och varför de kommer hit. En röst saknas dock. Liberalerna, som lagt ett liknande förslag, Moderaterna och Sverigedemokraterna kommer rösta på vårt förslag.

Kan vi få hjälp av en socialdemokrat eller centerpartist?


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget