Debatt

KD: Bostadsmarknaden kan vara motor i återstarten

DEBATT. Byggandet i Sverige har varit oroväckande lågt under en längre tid och coronakrisen riskerar att fördjupa situationens allvar, skriver Larry Söder (KD). 

"Vi behöver också påskynda utredningarna gällande riksintressen och strandskydd för att kunna sjösätta reformer för att tillgänggöra mer byggbar mark."
"Vi behöver också påskynda utredningarna gällande riksintressen och strandskydd för att kunna sjösätta reformer för att tillgänggöra mer byggbar mark."Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Larry Söder (KD) 
Riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson


Coronapandemin har inneburit en chock för ekonomin. Konkurserna och varslen slår nya dystra rekord. Arbetslösheten stiger stadigt och kan i sommar hamna nära tio procent. Det är ännu för tidigt att veta hur många av de hundratusentals som korttidspermitterats som kommer ha ett arbete att återvända till, på andra sidan krisen.

"En viktig motor"

Som ett led i detta kan bostadssektorn komma att få det mycket tufft framöver. Enligt Boverkets senaste prognos kommer antalet påbörjade bostadsrätter minska med nära 20 procent i år och med tio procent under 2021.

Detta är en allvarlig utveckling. Men det vore samtidigt oansvarigt att hävda att bostadsmarknaden hittills drabbats lika hårt under krisen som andra sektorer. Därför har bostadsfrågorna hamnat i skymundan under coronakrisen.

Men vi kristdemokrater anser att politiken har en uppgift att förbereda marknaden för en tid när den ekonomiska utvecklingen vänder och efterfrågan återkommer. Dessutom kan en dynamisk bostadsmarknad vara en viktig motor i återstarten av Sverige.

Startlån för unga

Det råder ingen markbrist i Sverige utan det är krångligt regelverk, kommunernas bristande planförmåga och länsstyrelsernas tendens att agera bromskloss som hindrar byggandet.

Larry Söder (KD) 
Bostadspolitisk talesperson

Enligt Boverket är byggfinansieringen och den slutgiltiga efterfrågan från hushållen avgörande. Unga människor hade det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden redan innan krisen. Det är ett utanförskap som tyvärr med all säkerhet kommer förstärkas nu.

Därför anser vi att ett system för startlån för unga måste utredas för att öka efterfrågan på marknaden. Sverige är ett av få länder som inte har särskilda undantag för förstagångsköpare. Lånet kan uppgå till mellan 10 och 20 procent av köpeskillingen och kan tillsammans med bottenlånet i bank motsvara högst 95 procent. Alltså står hushållet för 5 procent eget kapital.

Därtill måste det förstärkta amorteringskravet tas bort permanent. Det utgör ett ytterligare hinder för unga människor att träda in på bostadsmarknaden. Man måste nästan tjäna så mycket som 40 000 kronor i månaden för att undvika det. Bankernas Kalp-kalkyler har också bidragit till de höga trösklarna, där ett hushåll ska klara att betala en ränta på 7–8 procent för att få ett lån. Den räntesatsen behöver minskas avsevärt.

Vi vill också förstärka rot-avdraget genom att höja avdragsnivån på arbetskostnaden till 50 procent. Det, tillsammans med de ovan beskrivna åtgärderna, är politik som kan gynna efterfrågan på bostadsmarknaden.

Länsstyrelserna agerar bromskloss

Byggandet i Sverige har varit oroväckande lågt under en längre tid och coronakrisen riskerar alltså att fördjupa situationens allvar.

Kristdemokraterna vill av det skälet utöka planläggningen av ny byggbar mark. Det råder ingen markbrist i Sverige utan det är krångligt regelverk, kommunernas bristande planförmåga och länsstyrelsernas tendens att agera bromskloss som hindrar byggandet.

Länsstyrelserna bör därför få i uppdrag att kartlägga kommunernas planberedskap samt ett uppdrag att kartlägga potentiellt byggbar mark för att instansen ska få en mer konstruktiv roll i svensk bostadsförsörjning. Det kan öka småhusbyggandet i Sverige – en boendeform de flesta svenskar drömmer om.

KD står redo

Vi behöver också påskynda utredningarna gällande riksintressen och strandskydd för att kunna sjösätta reformer för att tillgänggöra mer byggbar mark.

Kristdemokraterna står redo med ett koppel av åtgärder för att öka byggandet och öka vanligt folks möjligheter att äga sitt boende.

Nämnda personer

Larry Söder

Riksdagsledamot (KD), vice ordförande civilutskottet, bostadspolitisk talesperson
Redovisningsekonom (Yrkeshögskolan Kungsbacka, 2013)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00