Karlshamn öppnas för omstritt gasprojekt

FÖRSVAR. Karlshamns kommun kan öppna sin hamn för gasledningsprojektet Nord Stream 2. Men en rad säkerhetsåtgärder måste vidtas, enligt regeringen. Oppositionen kallar beskedet för ett försvarspolitiskt haveri.

På måndagen mötte regeringen företrädare för Karlshamn kommun och frågan gällde om hamnen i Karlshamn kan upplåtas för att lagra rör till gasledningsprojektet Nord Stream 2. Frågan är omstridd då Karlshamn ligger nära en rad militära anläggningar, och att delar av hamnen får användas av en nederländsk entreprenör i det ryska gasprojektet innebär negativa effekter för det svenska försvaret, enligt regeringens och försvarets tidigare analys.

Men beslutet om hamnen är en fråga som ägs av kommunen genom det kommunala självstyret. Och för Karlshamn kommun handlar det om åtskilliga miljoner i intäkter och en rad nya jobb. Regeringen kan bara försöka argumentera och övertyga kommunen.

Tidigare har Region Gotland sagt nej att hyra ut Slite hamn, efter att ha tagit till sig de säkerhetspolitiska argumenten, och detta nej står fast. När det gäller Karlshamn ser regeringen en annan väg ut.

Olika situationer

Enligt utrikesminister Margot Wallström (S) råder det olika situationer för Slite och Karlshamn. På Gotland handlar det om att hyra ut hamnen och att ställa den till kundens förfogande. Men i Karlshamn handlar det om att hamnbolaget ska sköta logistiken med egen personal.

– Om Karlshamn väljer att gå vidare så kommer inte försvarspolitiska intressen att hotas tack vare åtgärder från de inblandade myndigheterna, sade utrikesminister Margot Wallström på en presskonferens på måndagskvällen.

De åtgärder som hon syftade på är de samordnade insatser som ska ske genom Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen och Försvarsmakten för att höja säkerheten kring hamnen.

Enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S) kvarstår dock bedömningen som gjordes före jul – att Nord Stream 2 riskerar att påverka försvaret negativ.

– Vi vidtar nu ett antal säkerhetshöjande åtgärder för att hantera de säkerhetsaspekter som vi har identifierat, sade Hultqvist.

En kraftsamling

Vad åtgärderna går ut på i detalj går dock inte att säga på grund av sekretessen. Frågan är då om de räcker.

– Ja, jag utgår från det. Det är många myndigheter som ska samverka. Det blir en kraftsamling kring att hålla ordentlig kontroll på det här. De operativa detaljerna kan jag inte gå in på, men det kommer att ge ordentlig och djup insyn, säger Hultqvist till Altinget.

Hultqvist betonar att det på Gotland är ett annat läge än i Blekinge. På Gotland håller försvaret just nu på att återmilitärisera ön och en stridsgrupp byggs upp. I Karlshamn kommer också hamnen att användas på annat sätt än i Slite.

– Med de åtgärder som vi vidtar är situationen hanterbar och vi har kontroll över läget. Men vi vidtar åtgärderna utifrån det förhållandet att vi anser att i grunden så påverkas Försvarsmaktens verksamhet negativt av detta, understryker Hultqvist.

Olika bud från kommuner

Beskedet från Björn Jansson (S) från Region Gotland är att det tidigare beslutet att inte hyra ut Slite hamn till gasprojektet står fast. Han är positiv över att regeringen har gått vidare med planer på olika regionalpolitiska åtgärder på ön som utbyte för den uteblivna hyran för Slite hamn. En särskild samordnare, Peter Larsson, ska nu granska den frågan.

– Det är bra att det nu blir verkstad kring regionalpolitiska åtgärder, sade han.

Karlshamns kommun kommer på tisdagseftermiddagen att fatta ett beslut om att hyra ut hamnen till det holländska bolaget som är entreprenör i det ryska projektet.

– Jag kommer föreslå att kommunstyrelsen godkänner affären för hamnens räkning, säger Per-Ola Mattsson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Karlshamn.

Han var också nöjd med den lösning som regeringen och kommunen har kommit fram till och att det bidrar till att behålla Karlshamn som en viktig handelshamn.

Nationens säkerhet i kommunens knä

Regeringen har sedan tidigare aviserat en översyn av reglerna för att inte hamna i liknande situationer igen där det kommunala självstyret kan ta över den kanske viktigaste frågan som staten har att sköta – den nationella säkerheten.

 – Det arbetet har startat i regeringskansliet, säger Peter Hultqvist. Jag kan bara konstatera att jag tycker att nuvarande lagstiftning och möjligheterna för staten är för svaga.

Per-Ola Mattsson välkomnar en sådan översyn.

– Det måste till något då detta är en omöjlig situation. Det är viktigt att ha en dialog om lokala aspekter. Men det är inte okej att kommuner ska sitta med frågor om rikets säkerhet i knät, säger han till Altinget.

”Ett haveri”

Från den borgerliga opposition var tongångarna beska efter regeringens besked.

Maria Weimer (L), energipolitisk talesperson, är kritisk till hela Nord Stream 2 och att regeringen inte har kunnat stoppa projektet i Karlshamn.

– Från vårt perspektiv är det ett försvarspolitiskt haveri, säger hon till Altinget och menar att regeringen och försvarsminister Hultqvist nu backar och inte längre ser riskerna för det svenska försvaret.

– Det känns som att de inte tar hotet från Ryssland på det allvar som regeringen borde göra.

Att svenska myndigheter nu ska vidta en rad säkerhetshöjande åtgärder lugnar inte.

– Att det krävs en ökad övervakning säger ju allt. Det betyder att detta inte är en ofarlig verksamhet, säger Maria Weimer.

Hon pekar på att regeringen kunde ha fått till stånd en lagändring för att hindra kommuner från att fatta beslut som får effekter på försvarspolitiken.

– Det är bra att regeringen aviserar en översyn men det är för sent. Vi tog upp frågan för ett år sedan. Från regeringens sida har man såsat med detta i ett år, ett lagförslag hade kunnat vara klart redan före jul om man hade dragit igång arbetet tidigare, säger hon.

Inte i Europas intresse

Hans Wallmark, försvarspolitisk talesperson (M), är av samma mening

– Det är dåligt. Och jag är besviken på att man inte i ett tidigare stadium försökte att förhindra detta, exempelvis genom lagstiftning. Den översyn som regeringen nu aviserar kunde ha påbörjats för ett år sedan, säger Hans Wallmark till Altinget efter det att han fått information från regeringen

Han påpekar att den säkerhetsbedömning som regeringen gjorde tidigare ligger fast och att det kommer att bli ytterligare problem för Försvarsmakten, vid övningar och en del andra verksamheter. Han utgår från att statsminister Stefan Löfven tar upp frågan om gasledningen då han och den tyska förbundskanslern Angela Merkel möts på tisdagen. Men då handlar det om att försöka stoppa hela projektet, menar Hans Wallmark

– Nord Stream 2 är inte i Sverige eller Europas intresse, säger han.

Forrige artikel EU:s handelskommissionär oroad över Trump EU:s handelskommissionär oroad över Trump Næste artikel Shekarabi: Faxen död 2018 Shekarabi: Faxen död 2018