Debatt

Kalla upp Kinas ambassadör till UD, Billström

Sverige måste hindra den kinesiska regimen från att kontrollera kinesiska forskare och doktorander i Sverige. Det skriver företrädare för Centerstudenter.

Regeringen måste agera mer kraftfullt mot den kinesiska regimen, skriver debattörerna.
Regeringen måste agera mer kraftfullt mot den kinesiska regimen, skriver debattörerna.Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Nyligen rapporterade DN om de avtal som den kinesiska regimen genom sitt program Chinese Scholarship Council (CSC) tvingar kinesiska doktorander och forskare att underteckna för att de ska få möjlighet att studera i utlandet. Avtalen innebär bland annat att man ska uppvisa lojalitet mot det kinesiska kommunistpartiet, tjäna dess intressen samt inte delta i olika aktiviteter som kan gå emot de kinesiska myndigheternas vilja. Skulle avtalet brytas kan konsekvenserna bli skadestånd för forskarnas eller doktorandernas familjemedlemmar i hemlandet.

Kina utövar kontroll överallt

Den kinesiska regimen har upprepat visat på ambitionen att underkasta den egna befolkningen omfattande kontrollprogram. De rapporter som de senaste månaderna framkommit kring den explosionsartade covid-19 smittan som nu fått grepp om Kina är bara det senaste av flera exempel på hur den kinesiska regimen är villig att undanhålla information, även i förhållande till omvärlden, för att tjäna sina egna intressen.

Oavsett om det rör sig om sociala kreditsystem, massövervakning av de egna medborgarna eller blockering av fria informationstjänster på internet har vi i dag blivit vana vid den kinesiska regimen och dess ihärdiga arbete att kontrollera allt fler aspekter av de egna medborgarnas liv. Dessa drag delar den kinesiska regimen med flertalet auktoritära och förtryckande regimer i vår historia och samtid.

Vad som får anses avvika, i och med internets totala genombrott, är möjligheten för den kinesiska regimen att utöva övervakning och kontroll av de egna medborgarna även när de befinner sig i vad som hade kunnat vara en frizon – de fria demokratierna i världen. Bara i Sverige har vi sett åtskilliga ambitioner att övervaka kinesiska medborgare, tidigare under förra året med den informella polisstation som regimen upprättade och nu senast med de avtal som utbytesdoktorander och forskare tvingas underteckna.

Västvärlden har vaknat

Samtidig har vi sett ett paradigmskifte i synen på de kanske två största antagonisterna på den internationella arenan – Kina och Ryssland. Omfattande sanktioner har implementerats för att bryta de handelsband som upprättats med Ryssland sedan järnridåns sammanbrott. De senaste 30 åren talas nu om som en naiv parentes – där ökat samarbete med både Ryssland och Kina skulle leda till ökat välstånd och demokratisering, vilket inte blev fallet. Att västvärlden nu vaknat upp angående auktoritära regimer är välkommet.

Sverige måste stå för friheten och försvara doktoranders och forskares rättigheter.

Mänskliga rättigheter tillkommer var och en – och är inte avhängig vad en maktgalen diktator stipulerar. Att den kinesiska regimen försöker begränsa de egna medborgarnas, framförallt studenters, tillgång till dessa även i andra länder är inte alls förvånande. Den kinesiska regimen, sin historierevisionism till trots, minns med fasa massakern vid himmelska fridens torg 1984, en protest som inleddes av studenters krav på ökad frihet och demokrati.

Försvara forskarnas rättigheter

Sverige måste stå för friheten och försvara doktoranders och forskares rättigheter. Att stå upp för dessa människors rätt, här hos oss, är ett av de främsta verktygen vi kan använda oss av för att fortsätta inge hopp om ökad frihet i världen för kommande generationer. Men för att det ska vara möjligt måste vi mota tillbaka den kinesiska regimens försök att förneka de egna medborgarnas tillgång till den friheten vi erbjuder, oavsett om det rör sig om informella polisstationer eller lojalitetsavtal.

Utbildningsminister Mats Persson (L) svarade häromdagen att regeringen har stort förtroende för svenska lärosäten men att regeringen är beredda att göra mer för att förhindra bland annat spionage. Redan 1991 förklarades tre kinesiska diplomater som icke önskvärda efter att ha spionerat på utbytesstudenter.

Vi menar att regeringen måste agera kraftigare mot bakgrund av den nya informationen kring tvångsavtal för forskarstudenter och doktorander i Sverige. Regeringen hade därför gjort rätt i att kalla upp Kinas ambassadör till utrikesdepartementet.

Nämnda personer

Tobias Billström

Utrikesminister (M), ledamot i partistyrelsen
Master i filosofi och historia (Cambridge University, 2002), fil. mag i historia (Lunds uni., 2000)

Julia Eriksson

Tidigare förbundsordförande Centerstudenter
Pågående studier på juristprogrammet (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00