Debatt

Kakabaveh: V har alltid haft en dubbel dagordning i hedersfrågorna

DEBATT. Vänsterpartiet vill framstå som tydliga i hedersfrågor, men önskar samtidigt samla röster bland konservativa grupper. Partiet vill nu förhala att socialtjänsten får möjlighet att förhindra att svenska barn förs ut ur landet. Sjöstedt är skyldig sina väljare en förklaring, skriver Amineh Kakabaveh (-).

Vänsterpartiets partisekreterare sa till journalisterna att han såg fram emot att partiet, efter att ha kastat ut mig, ”skulle framstå som tydligare i frågor om hedersvåld”, skriver Amineh Kakabaveh (-).
Vänsterpartiets partisekreterare sa till journalisterna att han såg fram emot att partiet, efter att ha kastat ut mig, ”skulle framstå som tydligare i frågor om hedersvåld”, skriver Amineh Kakabaveh (-). Foto: Noella Johansson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Amineh Kakabaveh (-)
oberoende socialistisk riksdagsledamot


Under Almedalsveckan förra sommaren sa Vänsterpartiets ordförande, Jonas Sjöstedt, i en intervju att ”vi och många andra” hade underskattat problemen med hedersrelaterat våld och förtryck i samhället. I samma intervju fick han frågor om ett utredningsförslag som skulle ge socialtjänsten möjlighet att med stöd av domstolar belägga barn som hotas föras ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas med ett tillfälligt utreseförbud. Sjöstedt sa att han tyckte förslaget ”verkar rimligt” och att partiet var ”öppna för det”.

Bara några veckor senare ordnade partiledningen en presskonferens där man förklarade att man ville utesluta mig ur partiet på grund av min kamp mot hedersförtryck. Vid det här laget hade jag redan i en intervju för SVT berättat att jag tänkte lämna partiet. Men det intressanta är att partisekreteraren inför de samlade journalisterna sa att han såg fram emot att partiet, efter att ha kastat ut mig, nu ”skulle framstå som tydligare i frågor om hedersvåld”.

Hindra brotten

Nu har justitieutskottet behandlat propositionen om ”stärkt rättsskydd mot hedersrelaterad brottslighet”. Och den behandlingen visar att Vänsterpartiet är det enda partiet som motsäger sig det nya förslaget om utreseförbud.

Från alla mina dagliga möten med hedersutsatta ungdomar vet jag att detta är ett viktigt steg för att skydda barn från tvångsäktenskap och könsstympning. Det ger samhället en möjlighet att inte bara straffa brott, utan att hindra hedersrelaterad brottslighet från att begås.

Frågan om diskriminering

Själv har Jonas Sjöstedt alltid varit för feg för att bemöta mig i en öppen debatt, men det är nog fler än jag som skulle vilja höra förklaringen till hur det här agerandet gör Vänsterpartiet ”tydligare i frågor om hedersvåld”.

Amineh Kakabaveh (-) , Riksdagsledamot

I sin utskottsreservation menar Vänsterpartiet att kriterierna för riskbedömning behöver göras tydligare, och hänvisar här till Advokatsamfundets remissvar till utredningen. Men det Vänsterpartiet missar är att just dessa kriterier har tydliggjorts efter remissomgången.

Utredningen talade om ”risk”, men lagförslaget handlar om ”påtaglig risk”, det vill säga samma risknivå som socialtjänst och domstolar är vana att arbeta med i LVU-ärenden. Vänsterpartiet vill att regeringen ska se till att göra förtydliganden i lagens förarbeten, men kan inte själva ge exempel på sådana förtydliganden. I stället framhåller man risken för att den nya lagen ska bli diskriminerande.

Det är alltså samma argument som när man tidigare reserverat sig mot förslag om en särskild brottsrubricering om hedersbrott eftersom man är rädda för att ”personer från en viss kultur kommer att misstänkliggöras”.

V förhalar åtgärden 

Det Jonas Sjöstedt lovade i Almedalen kommer han alltså inte att hålla. Det han sa ”verkade rimligt” kommer han själv att rösta emot i riksdagsvoteringen. Vänsterpartiet kommer i den kommande riksdagsvoteringen att försöka förhala åtgärden att socialtjänsten får nya möjligheter att förhindra att svenska barn förs ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas.

Samla konservativa röster

Detta är samma dubbla dagordning som partiet alltid haft i hedersfrågorna. Till journalister lovar man alltid att partiet ska vara tydlig. Men samtidigt vill man samla röster bland de konservativa, patriarkala och religiösa grupper som anser att socialtjänstens arbete för att skydda hedersutsatta barn är ”diskriminerande”.

Menar Vänsterpartiet att det är diskriminerade att hindra barn från att bli bortgifta eller könsstympade i det land som föräldrarna har flytt ifrån? Är det diskriminerande att hindra att unga HBTQ-personer utsätts för tvång in i de strukturer de vill slippa?

Sjöstedt är feg

I motsats till Vänsterpartiets ledamöter kommer jag att rösta för det nya lagförslaget. Jonas Sjöstedt är skyldig sina väljare en förklaring om varför han inte håller sina löften. Själv har han alltid varit för feg för att bemöta mig i en öppen debatt, men det är nog fler än jag som skulle vilja höra förklaringen till hur det här agerandet gör Vänsterpartiet ”tydligare i frågor om hedersvåld”.

Nämnda personer

Amineh Kakabaveh

Ordförande Vhek, tidigare riksdagsledamot (-)
fil. mag i socialt arbete (Stockholms uni. 2005)

Jonas Sjöstedt

Tidigare partiledare Vänsterpartiet
Gymnasieutbildning

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget