Debatt

L: Det är dags för en LSS-reform

Rättspraxis och beslut har lett till att bedömningen av antalet timmar assistans som beviljas inte längre utgår från en helhetsbedömning av individens behov. I stället utgår man från olika delmoment med syftet att minska antalet beviljade minuter och ibland sekunder, skriver Liberalernas partiledare Johan Pehrson och funktionsrättspolitiska talesperson Malin Danielsson (L).

”Det är uppenbart att vi måste rusta upp LSS om vi ska vårda frihetsreformen som hjälpt så många människor i vårt land. Liberalerna kräver därför ett omtag om LSS”.
”Det är uppenbart att vi måste rusta upp LSS om vi ska vårda frihetsreformen som hjälpt så många människor i vårt land. Liberalerna kräver därför ett omtag om LSS”.Foto: Carolina Byrmo/TT
Johan Pehrson
Malin Danielsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I år är det 30 år sedan riksdagen fattade beslut om lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

LSS syftar till att öka egenmakten för tusentals personer med funktionsnedsättning i Sverige. Det handlar bland annat om att få hjälp med att äta eller klä på sig, flytta hemifrån, besöka vänner utomhus eller delta i meningsfulla aktiviteter på fritiden. Det är därför LSS hyllats som en frihetsreform.

Men vi ser också att lappandet och lagandet inte räcker och att det ursprungliga syftet med LSS inte längre uppfylls.   

Men 30 år senare ser vi nu hur LSS steg för steg har urholkats. Rättspraxis och beslut har lett till att bedömningen av antalet timmar assistans som beviljas inte längre utgår från en helhetsbedömning av individens behov. I stället utgår man från olika delmoment med syftet att minska antalet beviljade minuter och ibland sekunder.

Här finns exempel på personer som tvingas redogöra i detalj för hur lång tid delar av ett toalettbesök tar. Det förekommer också att handläggare följer med in i duschen för att nagelfara tidsåtgången för att tvätta sig. Det är en både ovärdig och integritetskränkande behandling av människor och leder till att allt fler nekas assistans, trots stora behov. Ett tag gick det så långt att barn med omfattande funktionsnedsättningar inte beviljades hjälp med andning och sondmatning.

Lappandet och lagandet räcker inte

Liberalerna har varit drivande i att få till viktiga förändringar för att stoppa urholkningen av LSS. Vi har varit drivande bakom ny lagstiftning som säkerställer att människor faktiskt får hjälp med andning och sondmatning. Vi var drivande bakom stoppet på Försäkringskassans omprövningar av rätten till personlig assistans. Vid årsskiftet förstärker vi den personliga assistansen ytterligare och en ny statlig utredning har nyligen föreslagit att assistansen bör drivas i statlig regi, vilket Liberalerna sedan tidigare krävt.

Men vi ser också att lappandet och lagandet inte räcker och att det ursprungliga syftet med LSS inte längre uppfylls. 

Assistansberättigade vittnar om att de måste driva jobbiga rättsprocesser för att få det stöd som behövs för att de ska kunna fortsätta arbeta eller få till en fungerande vardag. Allt fler föräldrar känner sig tvingade att överväga placering på institution för att samhällets stöd helt enkelt inte räcker till. Rapporter visar brister på LSS-boenden, personer som blir isolerade i sina hem när stödet dras in och uteblivet stöd till de som drabbas av olika sjukdomar. Det uppmärksammade fallet med Börje Salming är bara ett i mängden.

Det är uppenbart att vi måste rusta upp LSS om vi ska vårda frihetsreformen som hjälpt så många människor i vårt land. Liberalerna kräver därför ett omtag om LSS:

Stoppa minuträkningen med LSS 2.0

LSS:s grundläggande syfte – att öka egenmakten för människor med funktionsnedsättning – måste bli vägledande igen för att nollställa de senaste årens rätts- och myndighetspraxis som urholkat rätten till personlig assistans. En LSS 2.0 behöver därför utredas och det behöver förtydligas att behovsprövningen ska utgå från en helhetsbedömning. Rätten till ökat självbestämmande och egenmakt behöver förstärkas ytterligare i lagstiftningen. 

Ge fler möjlighet till personlig assistans

Vi vill att fler ska kunna få personlig assistans och stödet behöver också bli bättre till dem som har mindre omfattande funktionsnedsättningar. Därför vill vi se ett vardagsstöd som till exempel kan handla om praktisk hjälp i hemmet, motivationsåtgärder, ledsagning och stöd vid föräldraskap. Idag får dessa personer ofta hemtjänst eller boendestöd via socialtjänsten och ledsagning enligt LSS. Genom att slå ihop det till en insats inom LSS blir det mer flexibelt för den som behöver stöd samtidigt som egenmakten ökar och administration och byråkrati minskas. Vi vill också se större möjligheter för assistansberättigade att använda sig av personlig assistans i skolan och i daglig verksamhet. 

Ökad rättssäkerhet genom en LSS-inspektion

Liberalerna vill även inrätta en LSS-inspektion som står på den enskildes sida. Det handlar om att säkerställa människors rättigheter, kvalitet i insatserna och rättssäkerhet genom en allmän rättshjälp. En LSS-inspektion skulle även kunna fånga upp de fall när det verkligen förkommer fusk med skattemedel. 

Vem som helst kan en dag stå inför att behöva stöd för att få vardagen att fungera. En sjukdom, skada eller olycka kan leda till att behovet uppstår. Då räknar de flesta med att samhället ska finnas där och möjliggör att vi även fortsatt ska kunna bestämma över våra egna liv och leva i frihet. Tyvärr har urholkningen av LSS lett till att samhället inte längre kan garantera detta. För dem som i dag, eller i morgon, behöver stöd i form av personlig assistans måste vi säkerställa att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och ha frihet att bestämma över sina egna liv. Därför tar vi liberaler alltid strid för frihetsreformen LSS.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024