Debatt

Jägarnas riksförbund: Därför måste allmänheten uppmuntras att äta mer vildsvinskött

Risken är stor för en biologisk, ekologisk och mänsklig katastrof om vi får fler utbrott av afrikansk svinpest. Det skriver Solveig Larsson och Mikael Hultnäs, Jägarnas riksförbund, i ett öppet brev till Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

”Faran är uppenbar att om efterfrågan på vildsvinskött minskar hos jägare och allmänhet så kommer avskjutningen av vildvin minska.”
”Faran är uppenbar att om efterfrågan på vildsvinskött minskar hos jägare och allmänhet så kommer avskjutningen av vildvin minska.”Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 6 september konstaterades afrikansk svinpest i Sverige för första gången. En dag vi hoppades aldrig skulle komma, men som vi förberett oss på kunde hända. Frågorna kring att förhindra och att hantera ett eventuellt utbrott av afrikansk svinpest har diskuterats under många år och samhället har förberetts på ett utbrott.

Stora kostnader för samhället

Ett område motsvarande tusen kvadratkilometer har initialt stängts ned för alla former av verksamheter som skogsbruk, jordbruk och jakt. Allemansrätten är tills vidare upphävd. De som bor och verkar i området drabbas hårt av begränsningarna. I dagsläget är konsekvenserna oöverskådliga. De kommer påverka människor och verksamheter under lång tid framåt och kosta såväl näringslivet som samhället stora summor.

Myndigheterna måste omedelbart ta till akuta krafttag för att säkerställa att utbrottet inte upprepar sig på något annat ställe. De behöver agera på de flertalet rapporter om vildsvin som rör sig, i praktiken fritt, på olika avfallshanteringsstationer runt om i Sverige. Hade avfallsanläggningen i Fagersta varit instängslad så hade vi sannolikt inte haft något utbrott. Därför är det av största vikt att stängsling sker omedelbart på andra anläggningar runt om i Sverige där frilevande vildsvin finns.

Utöver detta vill Jägarnas riksförbund lyfta några ytterligare aspekter i preventivt syfte, då förebyggande arbete är det som bäst kan förhindra ett nytt utbrott av svinpesten. En viktig faktor är att uppmuntra och öka efterfrågan på vildsvinskött bland allmänheten.

Färre vågar äta vildsvinskött

Vi har under de senaste veckorna fått indikationer på att det finns en ökande oro bland både jägare och allmänhet att äta vildsvinskött, även fast köttet inte kommer från den smittade zonen. Under de senaste åren har det satsats stora summor statliga pengar på att både möjliggöra direktförsäljning av vildsvinskött från jägare till slutkonsument, och inte minst att öka den offentliga efterfrågan på inhemskt kött från vildsvin. Denna satsning riskeras nu att slås i spillror.

Faran är uppenbar att om efterfrågan på vildsvinskött minskar hos jägare och allmänhet så kommer avskjutningen av vildvin minska. Detta får konsekvensen att vildsvinsstammen blir större, med ökad risk för spridning av afrikansk svinpest, risk för att skadorna i lantbrukets grödor ökar samt att risken för trafikolyckor med vildsvin ökar.

Hade avfallsanläggningen i Fagersta varit instängslad så hade vi sannolikt inte haft något utbrott.

En annan aspekt är de konsekvenser ett ytterligare utbrott av afrikansk svinpest skulle få. Ponera att ett utbrott skulle ske i vilttäta delarna av Sörmland, Östergötland eller Skåne. Kanske i områden med stor tamgrisproduktion. Att inte kunna jaga under överskådlig framtid innebär en ytterligare ökning av redan täta viltstammar. Skador på skog, jord och trafikolyckor med vilt skulle öka som en naturlig följd. Därtill ökar risken att andra sjukdomar sprider sig lättare vid höga populationer av klövvilt. Lägg till avlivning av tiotusentals tamgrisar med en förlamad export som följd. Risken är stor för en biologisk, ekologisk och mänsklig katastrof om vi får fler utbrott av afrikansk svinpest.

Fortsätt jaga vildsvin

Ytterligare utbrott av afrikansk svinpest måste förhindras och då behöver preventiva åtgärder samt populationsminskade jakt genomföras och upprätthållas. Jägarnas riksförbund uppmanar de berörda myndigheterna att:

  • Omgående se till att avfallshanteringsanläggningar vidtar adekvata åtgärder så att vildsvin och andra djur inte har tillgång till dessa anläggningar.
  • Genomföra förstärkta kommunikationsinsatser för att informera att rätt tillagat vildsvinskött är riskfritt, gott och klimatsmart att äta.
  • Poängtera vikten av att där restriktioner inte råder, fortsätta jaga vildsvin enligt de lokala förutsättningar som råder.
Nämnda personer

Solveig Larsson

Ordförande för Jägarnas riksförbund

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00