Debatt

Investering i dansk-svensk infrastruktur är helt avgörande

För en tryggad välfärd på båda sidor Öresund och för att säkra trafikflödena krävs fler fasta förbindelser mellan Danmark och Sverige. Och en gemensam planering av detta. Det skriver Greater Copenhagen, ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och samtliga 85 kommuner området.

”Fler fasta förbindelser över sundet är tillsammans med harmoniserade skatte- och socialförsäkringsregler förutsättningen för att avhjälpa obalansen.”
”Fler fasta förbindelser över sundet är tillsammans med harmoniserade skatte- och socialförsäkringsregler förutsättningen för att avhjälpa obalansen.”Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Ordförandeskapet Greater Copenhagen 2021:
Carl Johan Sonesson (M)
Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionstyrelsens ordförande, Region Hovedstaden
Mikaela Waltersson (M)
Regionstyrelsens ordförande, Region Halland
Niels Hörup (V)
Ordförande, KKR Själland

Kommande generationers arbetsmarknad är större än den vi ser i dag. Den sträcker sig helt naturligt över länder och gränser. Det är nödvändigt, för att inte Danmark eller Sverige ska bli en avkrok i världen, utan kunna fortsätta vara den förande storstadsregionen i Europa inom våra ledande branscher så som medicinteknik, bioteknik och grön omställning.

Risk för arbetskraftsbrist

Arbetslösheten i norra Själland är oroväckande låg, och ligger i dag på cirka 2 procent, nästan en procentenhet lägre än Danmark i snitt, att jämföra med Skåne vars arbetslöshet är den näst högsta i landet med sina 10,7 procent. Det innebär en risk för näringslivet på norra Själland och i Region Hovedstaden att drabbas av arbetskraftsbrist. Bristen på arbetskraft är inte bara en risk för näringslivet utan även för offentlig verksamhet, där bristen på sjukvårdspersonal befaras öka samtidigt som vårt omvårdnadsbehov stiger i takt med att vi lever allt längre.

En gemensam infrastrukturplanering över gränsen är helt nödvändig.

42 000 nya arbetstillfällen förväntas skapas i Greater Copenhagen fram mot 2030, som en följd av den gröna omställningen där regionen är världsledande. Samtidigt saknas redan i dag kvalificerad arbetskraft inom hantverksyrkena på båda sidor Öresund. Fler fasta förbindelser över sundet är tillsammans med harmoniserade skatte- och socialförsäkringsregler förutsättningen för att avhjälpa obalansen: för ökad välfärd på båda sidor Öresund.

Dansk-svensk infrastruktur avgörande

Mer än en fjärdedel av Sveriges och Danmarks BNP skapas i Greater Copenhagen. Borde då inte en fjärdedel av de båda ländernas infrastrukturmedel satsas i denna region? Kanske. Men det är inte vårt huvudsakliga argument för att mer bör göras på infrastrukturområdet i Greater Copenhagen. Infrastruktur ska planeras och anläggas där, och på det sätt som, den skapar mest nytta för så många som möjligt. Förutom att Greater Copenhagen består av 4 regioner, 85 kommuner och tillsammans har 4,5 miljoner invånare så passerar nästan 40 procent av Sveriges import Skåne, och nästan 30 procent av Sveriges så viktiga export.

För att Öresundsregionen, dess infrastruktur och framför allt Öresundsbron och dess landanläggningar inte ska skapa en infrastrukturinfarkt för resten av Sverige behöver denna viktiga länk och fler förbindelser över Öresund prioriteras i de båda ländernas pågående infrastrukturförhandlingar. Greater Copenhagen har tre viktiga inspel till dessa:

  • Gemensam gränsöverskridande infrastrukturplanering behöver komma på plats och formen för detta ska formaliseras.
  • Beslut om en lokaliseringsutredning av en fast HH-förbindelse vilken ska stå klar 2030 behöver fattas.
  • En strategisk analys av en framtida Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn ska initieras.

Gemensam infrastrukturplanering

En gemensam infrastrukturplanering över gränsen är helt nödvändig. Så att den framtida infrastrukturen hänger samman från Luleå i norr, via Stockholm och Mälardalen, till Malmö och Köpenhamn i söder. Och från Köpenhamn vidare ut till Sveriges stora exportmarknader genom Fehmarn-tunneln som står klar 2029. Det vill säga om mindre än åtta år.

Fler förbindelser över Öresund och en gemensam dansk-svensk infrastrukturplanering är nödvändigt – av två anledningar: för att trygga välfärden i Greater Copenhagen för både våra äldre och yngre generationer och för att motverka en infrastrukturinfarkt i huvudstadsområdet efter 2030.

Nämnda personer

Carl Johan Sonesson

Regionstyrelsens ordförande (M) Region Skåne
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 2003)

Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens ordförande (M) Halland, ledamot (M) SKR:s beredning för kultur och fritid

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024