Internmoms: Medborgarskolans bakslag i rätten – ”Kommer överklaga”

I ett principiellt viktigt fall har Kammarrätten i Stockholm avslagit Medborgarskolans begäran till Skatteverket om att slippa internmoms för 2016. ”Vi kommer att ansöka om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Är det så att Högsta förvaltningsdomstolen inte bifaller ansökan, så måste det till en lagändring”, säger Ann-Sofie Olding, förbundschef för Medborgarskolan.

Foto: Bertil Ericson/TT
Anders Gustafsson

Samtidigt som civilsamhället i vid bemärkelse har lyckats få med sig en enig riksdag på att internmomsen för ideella organisationer bör avskaffas, så har studieförbundet Medborgarskolan drivit ett pilotfall i förvaltningsdomstolarna.

De fick betala internmoms för räkenskapsåret 2016 och tog Skatteverket till Förvaltningsrätten i Uppsala. 2019 fick de avslag. De överklagade till Kammarrätten i Stockholm och har nu fått avslag även där – trots att Svenska kyrkan fått rätt i ett liknande fall.

Kammarrätten hänvisar till Skatteverket, som anser att Medborgarskolans överklagande ska avslås. De skriver att ”…utgången i HFD 2021 ref. 2 beror på Svenska kyrkans särskilda status”.

Ann-Sofie Olding är förbundschef på Medborgarskolan.

– Efter Svenska kyrkans dom tycker vi att domstolen har gjort fel bedömning i vårt fall. Jag är själv skattejurist och har talat med flera kollegor som håller med. Vi kommer att ansöka om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Är det så att domstolen inte bifaller vår ansökan, så måste det till en lagändring, säger hon till Altinget.

Vad får detta för konsekvenser för er?