Inget gehör för kriskommission kring arbetsmiljön

Fackförbundens krav på en kriskommission för vårdens arbetsmiljö står fast. Ett krav som sjukvårdsminister Acko Ankarberg stödde i våras.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), tog emot 50 000 namnunderskrifter av Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), tog emot 50 000 namnunderskrifter av Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.Foto: Hediye Güzel/Läkarförbundet
Linda Berglund

I måndags lämnades 50 000 namnunderskrifter över från 13 fackförbund till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD). Kampanjen har sitt ursprung i kraven från Kommunal, Läkarförbundet och Vårdförbundet i våras. Fackförbunden vill ha en kriskommission för vårdens arbetsmiljö.

Dåvarande socialminister Lena Hallengren (S), sa nej till en kommission, men fackförbunden har fortsatt att driva frågan och under måndagen lämnades namnunderskrifterna över av bland andra Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale.

– Förhoppningen är att man på ett tydligt sätt tar det vidare från regeringens sida. Det är fortfarande viktigt att tillsätta en kriskommission där man kan dra lärdomar av de arbetsmiljöinspektioner som görs i kombination med rapporterna från Inspektionen för vård och omsorg, men också den kompetens vi besitter inom förbunden. 

13 fackförbund bakom uppropet

Sveriges läkarförbund
Vårdförbundet
Kommunal
Vision
Akademikerförbundet SSR
Logopederna
Fysioterapeuterna
SRAT
Svenska Barnmorskeförbundet
Psykologförbundet,
Hälsoakademikerna
Sveriges Arbetsterapeuter
Audionomerna.

Vad fick ni för signaler från ministern?
– Vi uppfattar det som att ministern är mottaglig och att hon signalerade att hon kommer att ta det vidare. Hon har sagt det tidigare och återupprepade i dag att hon uppskattar att vi agerar blåslampa. Det ska inte vara lätt att vara sjukvårdsminister.

Hon lovade er inte en kriskommission? 
– Nej, det gjorde hon inte.

När Altinget frågade i våras ställde sig Acko Ankarberg Johansson bakom fackförbundens krav på en kriskommission, då som sjukvårdspolitisk talesperson för KD och ordförande i socialutskottet. I en skriftlig kommentar till Altinget kring namnunderskrifterna säger hon i dag att regeringen prioriterar åtgärder för att stärka vården, genom bland annat pengar till fler vårdplatser. Några löften om en kriskommission ger hon däremot inte. 

– Antalet underskrifter är ytterligare ett tecken på att det är ett samlat stöd för behov av förbättringar i vården och för vårdens medarbetare. Mycket fokus framåt kommer behöva ligga på att förbättra arbetsmiljön i Sveriges hälso- och sjukvård, säger hon.

Sofia Rydgren Stale säger att Läkarförbundet inte kommer att nöja sig med de svar de fått hittills. 

Altinget logoOmsorg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget omsorg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.