Inget besked från Wikström om tvångssteriliseringar

Johanna Alskog
Fakta
Domstol satte svenskt steriliseringskrav ur spel
Kravet på sterilisering för att få genomgå ett könsbyte ströks ur lagen i juli 2013, men kravet sattes ur spel redan i januari 2013 när Kammarrätten i Stockholm konstaterade att kravet stred mot såväl grundlagen som Europakonventionen.

Regeringen vet ännu inte om staten bör be som ursäkt och ge ekonomisk ersättning till de personer som tvingades att sterilisera sig för att få genomgå en könskorrigering, enligt det steriliseringskrav som könstillhörighetslagen tidigare hade. Det framgår av ett svar från sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Maj Karlsson (V).

Enligt Gabriel Wikström pågår ett arbete på socialdepartementet med att analysera frågan, i analysen ingår bland annat en relativt färsk dom mot Turkiet från Europadomstolen. Turkiet åläggs av domstolen att betala skadestånd till en person som var tvungen att sterilisera sig för att få könskorrigerande vård.

Nämnda personer

Gabriel Wikström

Nationell samordnare Agenda 2030
Statskunskap och nationalekonomi (Uppsala uni., 2007-)

Maj Karlsson

Riksdagsledamot (V), gruppledare
Statsvetenskap (Göteborgs uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00