Infrastrukturministern: Svårt att leverera i hårda ekonomiska tider

Förväntningarna på infrastrukturpolitiken är högt ställda, men Andreas Carlson trycker på vikten att inte lova eller ställa ut löften som är högre än vad regeringssamarbetet kan leverera. Han vill inte heller öppna för lånefinansiering, trots uppmaningar och öppningar från de egna expertorganen.

0:000:00