Debatt

Industrins utvecklingsråd: Regeringen har gått vilse i miljötillståndens utredningsdjungel

Det är redan utrett och klart – men ändå händer ingenting. Under tiden hindras företag i Sverige både från att minska utsläppen och effektivisera sin verksamhet. Det skriver representanter för Industrins utvecklingsråd.  

Inte ens Amazonas djungel är lika snårig som miljötillståndens utredningsdjungel. Det anser åtminstone debattörerna.
Inte ens Amazonas djungel är lika snårig som miljötillståndens utredningsdjungel. Det anser åtminstone debattörerna.Foto: Rodrigo Abd/AP/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Viveka Beckeman
Vd, Skogsindustrierna
Eva Guovelin
Förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet
Nils Hannerz
Näringspolitisk chef IKEM
Peter Hellberg
Förbundsordförande Unionen
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande Sveriges ingenjörer
Annika Roos
Vd Jernkontoret
Maria Rosendahl
Näringspolitisk chef Teknikföretagen
Per-Olof Sjöö
Förbundsordförande GS-facket
Maria Sunér
Vd Svemin
Tomas With
Vice förbundsordförande IF Metall 

Den svenska industrin har – på goda grunder – klagat över krångliga tillståndsprocesser i decennier. Effektiva tillståndsprocesser är en grundläggande förutsättning för industrins utveckling och för genomförande av den enorma klimatomställningen som krävs av sektorn. Med ett par enkla grepp skulle det dock gå att åstadkomma påtagliga förbättringar på området.

Lyssna på industrin

Det har gått över ett år sedan Miljöprövningsutredningen presenterade sitt betänkande: Om prövning och omprövning, SOU 2022:33. Betänkandet innehåller en del bra och enkelt genomförbara förslag. Bland dessa ingår att så kallade ändringstillstånd ska vara huvudregel och att det ska bli enklare att ändra villkor. Att genomföra detta är troligen en av de mest effektiva miljöåtgärder som politiken kan göra.

Nu är det dags för verkstad. För i dag bromsar krångliga tillståndsprocesser utveckling, miljöarbete och jobbskapande. I betänkandet nämns att förslaget om ändringstillstånd ska övervägas tillsammans med förslaget om obligatorisk omprövning efter 40 år. Men det här är ett fristående förslag som det inte finns något hinder mot att genomföra utan obligatorisk prövning. Ett sådant genomförande har dessutom stöd i Tidöavtalet.

Industrins budskap är enkelt: Gör det enklare att ändra befintliga tillstånd.

Ingenting har hänt

Men vad har egentligen hänt sedan Miljöprövningsutredningens betänkande publicerades? Till vår stora förvåning, nästan ingenting. Inga lagändringar har genomförts och det finns inte några tecken på att en lagrådsremiss kommer under hösten. I propositionsförteckningen för hösten 2023 lyser miljötillståndsprocesserna med sin frånvaro. I stället framgår det av direktiven till den nya Miljötillståndsutredningen att ändringstillstånd ska utredas igen och i stället för välbehövlig action riskerar alltså frågan att fastna i en veritabel utredningsdjungel.

I dag bromsar krångliga tillståndsprocesser utveckling, miljöarbete och jobbskapande.

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta ansökningar om ändringstillstånd handlar om att modernisera verksamheten vilket bidrar till minskad klimat-, miljö- eller omgivningspåverkan. Det kan röra sig om ökad produktion utan ökade utsläpp eller modernisering av en process.

Nödvändiga investeringar behöver ske nu och det finns ingen tid att förlora. Företagen inom den svenska industrin är beredda att satsa, men det är brådskande att snarast ta bort processuella oklarheter som avskräcker företag från att ansöka om ändringstillstånd. Förslaget om ändringstillstånd som huvudregel måste därför genomföras så snart som möjligt.

Sverige går vilse

Avslutningsvis, om regeringen begraver frågor i utredning efter utredning riskerar Sverige inte bara att tappa fart utan också att gå vilse – helt i onödan. Lägg om kursen, den här frågan behöver inte utredas mer. Vi välkomnar den nya Miljötillståndsutredningen, men den måste få fokusera på andra frågor än ändringstillstånd.

Nämnda personer

Per-Olof Sjöö

Förbundsordförande GS-facket

Viveka Beckeman

Vd, Skogsindustrierna
jur. kand (Lunds uni.)

Peter Hellberg

Ordförande Unionen, ordförande Förhandlings- och samverkansrådet PTK, ordförande UNI Europa, vice ordförande TCO

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00