Debatt

IKEM: Våra fem viktigaste medskick till MYH:s nya generaldirektör

Yrkeshögskolans utbildningar är en pusselbit för vår industris överlevnad i Sverige. Därför bör  MYH i samråd med bland andra MSB införa samhällsviktighet som specifikt kriterium för att prioritera utbildningsplatser på samhällskritiska utbildningar. Det skriver Jessica Sjönell, IKEM.

Ett kritiskt steg för Myndigheten för yrkeshögskolan är att sätta tydligare fokus på utbildningar som enbart finns tillgängliga genom yrkeshögskolan, skriver debattören. 
Ett kritiskt steg för Myndigheten för yrkeshögskolan är att sätta tydligare fokus på utbildningar som enbart finns tillgängliga genom yrkeshögskolan, skriver debattören. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Jessica Sjönell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svensk industri står inför en alarmerande kompetensbrist. Nu är det dags för Magnus Wallerå, ny generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan, att agera kraftfullt för att stärka yrkeshögskolans position som en motor för innovation och hållbar utveckling. IKEM presenterar nu fem förslag för att framgångsrikt hantera yrkeshögskolans expansion.

Detta är en fråga som inte bara berör vår industri, utan hela samhällets välfärd.

1. Prioritera inte bort unika, samhällskritiska yrkeshögskoleutbildningar

IKEM:s medlemsföretag är ryggraden i produktionen av samhällsviktiga varor som sjukvårdsmateriel, läkemedel och bränslen. Tillgång till rätt kompetens är avgörande för att våra medlemmar ska kunna fortsätta producera nödvändiga råvaror och material. Yrkeshögskolans utbildningar är en pusselbit för vår industris överlevnad i Sverige. Därför bör MYH i samråd med bland andra MSB införa samhällsviktighet som specifikt kriterium för att prioritera utbildningsplatser på samhällskritiska utbildningar. Detta är en fråga som inte bara berör vår industri, utan hela samhällets välfärd.

2. Tydligare fokus på utbildningar som enbart finns inom yrkeshögskolan

Ett kritiskt steg för MYH är att sätta tydligare fokus på utbildningar som enbart finns tillgängliga genom yrkeshögskolan. Genom att i högre grad beakta andra delar av utbildningssektorns utbud och möjliga utbildningsvägar, kan MYH undvika onödig överlappning av utbildningar som redan effektivt tillhandahålls av andra. IKEM anser därför att MYH bör införa ett kriterium som prioriterar platser på de utbildningar som enbart erbjuds inom yrkeshögskolan.

3. Trampa på gasen igen och utveckla områdesanalyserna

MYH:s områdesanalyser, som beskriver myndighetens dimensionering per utbildningsinriktning, är en vital del i att upprätthålla transparens och kunskap gentemot branscher, företag och anordnare. Därför är det oroväckande att MYH tycks ha tappat farten, med endast åtta publicerade analyser under höstterminen jämfört med över 25 under våren. Inför en kommande expansion är det dessutom viktigt att utveckla områdesanalyserna till att omfatta efterfrågan på kurser inom yrkeshögskolan. MYH måste trampa på gasen och öka produktionen av områdesanalyserna.

Effektivisera MYH för yrkeshögskolans expansion

För att realisera en framgångsrik expansion av yrkeshögskolan krävs en effektiv och rättssäker handläggningsprocess. Riksrevisionens granskning har redan pekat på behovet av att förbättra handläggning och bedömningar av utbildningsansökningar. En effektiv, oberoende och transparent handläggning är avgörande, inte minst för att kunna redogöra för avslagsbeslut. En nyckel till framgång är att lägga dagens manuella hantering till handlingarna och införa ett digitalt bedömningsstödssystem.

Incitament för fler LIA-platser

Att arbetslivet medverkar i yrkeshögskolans utbildningar är centralt för att lösa kompetensbristen. Men det kan vara svårt för företag, särskilt små och växande, att frigöra resurser för att engagera sig i utbildningarna. För att öka antalet Lärande i Arbete (LIA)-platser behöver regeringen undersöka vilka ytterligare incitament som krävs för att fler företag ska kunna engagera sig i yrkeshögskoleutbildningar. Ett diversifierat näringsliv är inte bara önskvärt utan nödvändigt för en framgångsrik yrkeshögskola.

För IKEM och våra medlemsföretag är yrkeshögskolan en avgörande kugge i Sveriges innovativa maskineri. MYH:s nya generaldirektör måste ta tillfället i akt och ge yrkeshögskolan de verktyg och den riktning som krävs för att möta framtidens utmaningar. Vår branschs framtid, och i större mening Sveriges ekonomiska och teknologiska framsteg, är beroende av dessa kritiska förändringar.

Nämnda personer

Magnus Wallerå

Generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolor
Lärare i idrott och hälsa och biologi (Umeå uni. 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00