Debatt

Ignorera inte transportarbetarnas behov när branschen ställer om

Elektrifierade transporter är en av de viktigaste insatserna i omställningen, tätt sammanvävd med en snabb digitalisering. Men ofta saknas transportarbetarnas perspektiv. Det skriver företrädare för Transportarbetareförbundet, forskare vid Lunds universitet samt Stockholm Environment Institute.

I dag finns bara ett fåtal studier av hur tekniska förändringar och omställningen till fossilfria transporter påverkar förare, skriver debattörerna. 
I dag finns bara ett fåtal studier av hur tekniska förändringar och omställningen till fossilfria transporter påverkar förare, skriver debattörerna. Foto: Adam Ihse/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Maria Xylia
Seniorforskare Stockholm Environment Institute
Björn Nykvist
Seniorforskare och teamledare energi- och industriomställning, Stockholm Environment Institute
Eric Brandstedt
Docent praktisk filosofi och lektor mänskliga rättigheter, Lunds universitet
Henner Busch
Docent hållbarhetsvetenskap Lunds universitet
Sirin Celik
Utredare Svenska transportarbetareförbundet
Magnus Falk
Ansvarig samhällspolitiska enheten, Svenska Transportarbetareförbundet
Claudia Strambo
Forskare Stockholm Environment Institute
Jindan Gong
Forskare Stockholm Environment Institute 

I dag upplever många inom transportsektorn att de inte har tillräcklig kunskap om vare sig fördelar eller risker med en mer elektrifierad och digitaliserad sektor, liksom att de inte inkluderas i omställningen. Därför undersöker Lunds universitet, Svenska Transportarbetare-förbundet och Stockholm Environment Institute (SEI) hur framtiden kan se ut för dem som arbetar i transportsektorn. Redan nu kan vi presentera ett antal förslag för att öka inkluderingen, inte minst på planeringsstadiet.

Digitalisering innebär mer stress

Vi ser att elektrifiering, digitalisering och automatisering flätas samman när transportsektorn ställer om. Effekterna kan variera beroende på geografi, klimat och typ av transporter, men vi ser redan nu att elektrifieringen pågår för fullt och att digitaliseringen har exploderat. Appar och algoritmer används för att leverera varor och tjänster samt för att hantera rutter, underhåll och förarscheman. Full automatisering, bortom avancerade förarassistanssystem (ADAS), ligger fortfarande långt fram. Men de som arbetar inom transportsektorn påverkas redan nu av förändringar, som att arbetstidsregler kan behöva regleras utifrån den tid som elfordon laddas.

Digitaliseringen innebär mer övervakning, mindre frihet och för många typer av transporter en stress att leva upp till mål definierade av algoritmer.  

De långsiktiga följderna av automatiseringen är svåra att förutse, men en studie visar att automatiserade lastbilstransporter kan påverka 94 procent av fjärrtransporterna och därmed förarbehovet. På kort sikt påverkas arbetets innehåll och förutsättningar, vilket vår forskning bekräftar. Digitaliseringen innebär mer övervakning, mindre frihet och för många typer av transporter en stress att leva upp till mål definierade av algoritmer.

Därför menar vi att det är viktigt att mer hänsyn tas till hur individer påverkas och utvärdera förändringen utifrån såväl effektivitet som rättvisa. I dag finns bara ett fåtal studier av hur tekniska förändringar och omställningen till fossilfria transporter påverkar förare. Vår forskning syftar till att öka kunskapen och ge bättre data på hur olika faktorer som ålder, arbetsplats och typ av arbete spelar in.

Stötta äldre arbetare

Baserat på våra initiala resultat uppmanar vi regeringen och arbetsgivare att vidta följande åtgärder för att stödja omställningen:

  • Involvera berörda transportarbetare i dialog och samverkan för att säkerställa en rättvis och legitim omställning. Då minskar risken för att någon lämnas utanför, liksom för negativa konsekvenser av omställningen.
  • Säkerställ ett väl utbyggt nät av snabbladdplatser där förarna kan ta paus och ha tillgång till mat och hygienfaciliteter.
  • Se till att arbetstidsreglerna justeras för att inkludera laddning. Annars finns en risk att laddningen sker utanför arbetstid, vilket ökar arbetsbelastningen.
  • Satsa på utbildning för att förbereda transportarbetare på klimatomställningen och minska negativa konsekvenser av digitaliseringen. Uppdatera utbildningsprogram för att locka yngre personer till branschen och för att stödja äldre arbetare som kan ha svårt att anpassa sig till de snabba förändringarna.
  • Ta fram riktlinjer. Säkerhetsfrågor kopplat till nya risker med elektrifierade fordon så som elbilsbränder upplevs som viktigt och bör tas upp tydligare när ny teknik introduceras. Relevant vägledning bör omvandlas till officiella riktlinjer och kommuniceras brett.
  • Säkerställ att transportbranschen fortsatt ses som en framtidsbransch. Transporttjänster krävs för väl fungerande samhällen. Om inte arbetstagarnas rättigheter och arbetsvillkor hanteras korrekt blir det svårare att attrahera personal.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00