Debatt

Idéburen välfärd toppar kvalitetsjämförelse – låt fler ta del av den

Idéburna äldreboenden håller bättre kvalitet än både kommunala och privat drivna äldreboenden. Nu måste politikerna ta ansvar för att andelen idéburen välfärd ökar, skriver Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna, och Karin Liljeblad, senior branschexpert Fremia.

Idéburna äldreboenden har de nöjdaste brukarna, skriver debattörerna.
Idéburna äldreboenden har de nöjdaste brukarna, skriver debattörerna.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Ulrika Stuart Hamilton
Karin Liljeblad
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den politiska debatten om fristående aktörer i välfärden förenklas ofta. Vi tror att välfärden mår bra av alternativ vid sidan av den kommunala verksamheten. Men den idéburna sektorn har inte växt på det sätt som många hade hoppats och trott när välfärden öppnades för konkurrens.

Högre kvalitet

Det finns många goda skäl att se till att den idéburna sektorn växer. Den bidrar till verklig valfrihet och mångfald. Den står stark i sina värdegrunder som främjar ett gott bemötande av de människor som verksamheten är till för. Den är nytänkande och innovationsdrivande. Många idéburna verksamheter engagerar också volontärer vid sidan om det professionella. Det skiljer dem från såväl offentliga som privata, kommersiella aktörer. När människor ger av sin tid, skapas mervärden i form av engagemang och tillit. Om det uppstår ett överskott återinvesteras det i verksamheten.

Endast tre procent av välfärden drivs i dag av idéburna aktörer.

Till detta kan vi nu också lägga tunga kvalitetsargument. Forskare vid Göteborgs universitet har i en forskningsstudie jämfört kvaliteten vid landets äldreboenden utifrån olika driftsformer. I studien, som omfattar perioden 2012–2019, har idéburna äldreboenden sammantaget bäst kvalitetsresultat. Bättre än kommunernas egna äldreboenden och bättre än alla andra former av privat drivna äldreboenden.

Om brukaren själv får välja

När forskarna tittar fördjupat på enbart de fristående aktörerna i äldreomsorgen – och kontrollerar för en mängd olika variabler – har idéburna äldreboenden högst personaltäthet, högst andel omsorgspersonal med adekvat utbildning och de nöjdaste brukarna.

Politiker från höger till vänster säger att de vill att den idéburna välfärden ska växa. I den politikerenkät som Famna gjorde i mars förra året sa politikerna att de vill att den idéburna sektorn på sikt ska stå för 20 procent av välfärden. Vi applåderar de höga ambitionerna, men det är faktiskt en bra bit kvar dit.

Endast tre procent av välfärden drivs i dag av idéburna aktörer. Kommunerna själva står för ungefär 77 procent av all välfärdsverksamhet och de kommersiella vård- och omsorgsföretagen för ungefär tjugo procent.

Nya lagar på plats

Men nu finns nya möjligheter för landets kommun- och regionpolitiker att på allvar göra något åt saken. Sedan årsskiftet finns nämligen lagar på plats som ger kommuner och regioner möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem (LOV) till idéburna organisationer i välfärden. Nu förväntar vi oss verkstad i kommuner och regioner, så att andelen idéburen välfärd ökar ordentligt i Sverige. De idéburna organisationerna står redo.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00