Om  
Ingrid Petersson
Anna-Caren Sätherberg

Hon ska utreda Sveriges livsmedelsberedskap

Ingrid Petersson, generaldirektör för forskningsrådet Formas, ska leda utredningen om en ny livsmedelsberedskap.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

På 1980-talet var Ingrid Petersson departementssekreterare i finansdepartementet och sakkunnig på forskningsområdet i statsrådsberedningen. År 2002-2006 arbetade hon som statssekreterare hos jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (S). Sedan år 2013 är hon generaldirektör för det statliga forskningsrådet Formas. 

Enligt pressmeddelandet från regeringen ska Petersson ta fram förslag på hur landets livsmedelsberedskap kan utvecklas och byggas upp.

– Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som alltid ska fungera, i alla lägen, i hela landet. En livsmedelsberedskap behöver därför byggas upp för att livsmedelsförsörjningen ska tryggas inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader där logistikflödena med omvärlden är begränsade. Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S), i ett pressmeddelande.

Regeringen har också gett berörda myndigheter i uppdrag att inleda uppbyggnadsarbetet.

Betänkandet ska lämnas till regeringen senast den 1 december 2023.

Nämnda personer

Ingrid Petersson

Särskild utredare En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering
Ekon. kand i företagsekonomi (Uppsala uni., 1982)

Anna-Caren Sätherberg

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
Gymnasieutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00