Hon ska uppdatera cancerstrategin: ”Vill besöka alla regioner”

Den svenska cancerstrategin är från 2009. Nu har professor Mef Nilbert fått i uppdrag att uppdatera den. 

Mef Nilbert har fått nio månader på sig att presentera en uppdatering av den nationella cancerstrategin. 
Mef Nilbert har fått nio månader på sig att presentera en uppdatering av den nationella cancerstrategin. Foto: Linda Berglund
Linda Berglund

Kraven på att uppdatera om den nationella cancerstrategin har drivits under flera år av bland andra nuvarande socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M). Frågan letade sig in i Tidöavtalet och under måndagen presenterades Mef Nilbert, professor i klinisk onkologi vid Lunds universitet, som utredare. Hon får nio månader på sig.

Förra våren hölls en hearing på socialdepartementet med bland annat patientföreträdare och inspelen därifrån kommer att ligga till grund för arbetet. En första prioritet är att nå ut till alla 21 regioner. 

– Ambitionen i dag är faktiskt att resa ut till så många regioner som möjligt. Allra helst skulle jag besöka alla, men annars har vi också goda möjligheter i dag för online-möten och så vidare, säger Mef Nilbert till Altinget.

Utredningen ska också beakta den EU-gemensamma cancerplanen från 2021, men det ska inte inarbetas helt och hållet i strategin. Men enligt Mef Nilbert kan det bli aktuellt att lyfta in vissa områden, som till exempel vikten av det förebyggande arbetet och riskfaktorer. 

– Sedan är det ju viktigt att tänka att vi är ju också EU. Det är ju inte en plan som ligger någon annanstans, utan vi jobbar ju faktiskt med den här och nu också.

Uppdateringen ska ta sin utgångspunkt i strategin från 2009. Att skrota den och börja om anser hon inte hade varit ett alternativ. 

– Nej, den har tjänat oss väl. Den visar en riktning, men det har hänt väldigt mycket på 15 år kring till exempel precisionsmedicin. 

Enligt direktiven ska utredaren:

  • Analysera den utveckling som har skett inom cancervårdens organisation sedan betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) lämnades och föreslå hur denna utveckling kan omhändertas vid uppdateringen av strategin.
  • Analysera och föreslå strukturer och åtgärder för jämlikt införande av precisionshälsa.
  • Analysera och föreslå hur hälsofrämjande- och förebyggande insatser inom cancerområdet kan samordnas med hälsofrämjande- och förebyggande insatser inom andra områden.
  • Analysera och, vid behov, föreslå åtgärder för en mer ändamålsenlig struktur för vård, kunskapsbildning och kunskapsspridning inklusive åtgärder för optimerade vårdprocesser och ökad tillgänglighet.
  • Analysera och, vid behov, föreslå hur standardiserade vårdförlopp kan utvecklas som verktyg för kunskapsstyrning.
  • Analysera och föreslå åtgärder för att möta framtida kompetensbehov inom cancervården.
  • Analysera och föreslå åtgärder som främjar ökad integration mellan cancerforskning och klinisk verksamhet, och analysera och föreslå uppdaterade mål för strategin och ansvarsfördelning för genomförande och uppföljning.

Sverigedemokraternas gruppledare och vårdpolitiska talesperson Linda Lindberg anser inte heller att den nuvarande strategin ska göras om i grunden. 

– Vi har kunnat jobba starkt i hela landet med den, men nu är det ju andra viktiga delar som vi lägger till, särskilt i den nya cancerstrategin. Den behöver uppdateras. Den har legat ganska så många år nu när man tänker på den medicinska utvecklingen och överlevnadsstatistiken som har en fantastisk utveckling, säger hon till aAltinget  i smabnd med den pressträff där utredningen presenterades,.

Vilka områden är de viktigaste att uppdatera?

– Rehabiliteringen har inte funnits så jättemycket med i tidigare, liksom eftervården och precisionsmedicin.

Utredningen ska vara klar senast 30 november.

Nämnda personer

Linda Lindberg

Riksdagsledamot (SD), gruppledare, ordförande SD-kvinnor, ledamot i partistyrelsen
Florist

Camilla Waltersson Grönvall

Socialtjänstminister (M)
Lärarutbildning svenska/engelska (ej avslutad), Högskolan i Karlstad och Göteborgs universitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00