Hon ska leda samisk sanningskommission

Justitierådet Kerstin Calissendorff har utsetts till ordförande för den sanningskommission som ska kartlägga och granska den politik som förts gentemot samerna. 

Kommissionen syfte är att reda ut vilka konsekvenser som politiska beslut fått för det samiska folket. Slutsatserna ska därefter tas till vara genom att synliggöra samernas erfarenheter och ”lämna förslag på åtgärder som bidrar till upprättelse och främjar försoning och ett livskraftigt samiskt samhälle”.

– Regeringen har ett ansvar att öka kunskapen om de övergrepp, kränkningar och rasism som samer har blivit och blir utsatta för, som bidragit till att samerna i många fall fråntagits sitt språk, sin kultur och sin identitet. Därför är jag glad att Kerstin Calissendorff nu kan påbörja detta viktiga arbete, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S), i ett pressmeddelande.

Kerstin Calissendorff är justieråd i Högsta domstolen sedan 2003 och arbetade tidigare som advokat med inriktning på immaterialrätt.

Ytterligare 13 ledamöter kommer att utses i tät dialog med sametinget.

Sekreterare är Sanna Vitestam och Kaisa Huuva.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december år 2025.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00