Holmbergs utredning: Nedprioriterad av regeringen – högprioriterad av MSB

När regeringen gjorde sin prioriteringslista i början av året kom inte Barbro Holmbergs utredning om det civila försvarets struktur med bland de planerade lagförslagen. Men enligt MSB är det en av de mest angelägna och brådskande pusselbitarna för att stärka det civila försvaret.

Utredare Barbro Holmberg vid en pressträff i mars förra året i samband med att hon överlämnar utredningen om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar till dåvarande inrikesminister Mikael Damberg (S).
Utredare Barbro Holmberg vid en pressträff i mars förra året i samband med att hon överlämnar utredningen om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar till dåvarande inrikesminister Mikael Damberg (S).Foto: Jessica Gow/TT
Johanna Alskog

Det civila försvaret förstärks med 800 miljoner kronor i år, enligt den försvarsuppgörelse inför vårändringsbudgeten som regeringen och oppositionen gjorde i veckan. Vilka åtgärder som ska genomföras kommer att utgå från den prioriteringslista som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämnade till regeringen i förra veckan.

Men allt handlar inte om att få hundratals miljoner extra i kassan. Utan en av de åtgärder som har allra högst prioritet i arbetet med att stärka det civila försvarets förmåga under 2022, enligt MSB, är att tidigarelägga införandet av en ny struktur för det civila försvaret. Det vill säga att genomföra lagförslagen i Barbro Holmbergs utredning Struktur för ökad motståndskraft som lämnades till regeringen i våras.

Regeringen har dock hittills inte haft för avsikt att lägga fram någon sådan proposition före valet, vilket Altinget har skrivit om. C:s försvarspolitiska talesperson Daniel Bäckström beklagade att det dröjde och Allan Widman (L) konstaterade då, i januari, att det säkerhetspolitiska läget var prekärt.

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00