Högersidan enade – avslår regeringens förslag på lagändring

I en gemensam följdmotion föreslår M, SD, KD och L att riksdagen avslår den skärpning i hälso- och sjukvårdslagen som S-regeringen velat se för avtal med de privata vårdgivare som även bedriver privatfinansierad vård.

Camilla Waltersson Grönvall (M) och Linda Lindberg (SD) har tillsammans med KD och L skrivit en följdmotion om att avslå regeringens föreslagna lagändring.
Camilla Waltersson Grönvall (M) och Linda Lindberg (SD) har tillsammans med KD och L skrivit en följdmotion om att avslå regeringens föreslagna lagändring. Foto: Henrik Montgomery/TT, Anders Wiklund/TT
Miranda Olsson

Nästan inget har kommit ut från de förhandlingar som pågår för att få en ny regering på plats. Men parallellt inleds riksdagsåret och så även arbetet i de nyvalda utskotten där frågor som satts på paus under sommaruppehållet nu åter tas upp igen.

En sådan fråga är de omdiskuterade förslag som regeringen lade fram i juni, efter den utredning om privata sjukvårdsförsäkringar som kom förra hösten.

– Syftet är att öka den demokratiska kontrollen i hälso- och sjukvården för att behovet, inte köpkraften, ska avgöra vem som får vård först, sade avgående socialminister Lena Hallengren då propositionen Ökad kontroll i hälso- och sjukvården presenterades.

Regeringen föreslog bland annat ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen att det i avtal mellan regionen och den privata aktör som också bedriver privatfinansierad vård ska framgå ”hur det ska säkerställas att vårdgivarens övriga uppdrag inte negativt påverkar utförandet av de uppgifter som har lämnats över av regionen”.

Men lagändringen stoppas alltså nu av de fyra partierna i Ulf Kristerssons regeringsunderlag.

I en första gemensam följdmotion föreslår de förhandlande partierna på högersidan att riksdagen ska avslå S-regeringens förslag.

Det framkommer inte i utredningen om reglering av privata sjukförsäkringar att det finns ett behov av en sådan lagändring som regeringen föreslår, skriver M, SD, KD och L, och fortsätter:

”Den här socialdemokratiska regeringens uttalade ambition har varit att omöjliggöra för privata vårdgivare att såväl hjälpa regionerna att kapa och korta vårdköerna som att kunna tillgodose alla hundratusentals människor som tecknat en sjukvårdsförsäkring”.

Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) har tidigare beskrivit partiets inställning till propositionen: