Debatt

Hjälp betongbranschen att bli ännu miljövänligare

För att vi ska kunna utnyttja potentialen som klimatförbättrad betong erbjuder fullt ut måste efterfrågan på klimatförbättrad betong öka. Det skriver Malin Löfsjögård, vd Svensk betong.

Klimatförbättrad betong bör vara förstahandsvalet vid betongbyggande hos beställare, skriver debattören.
Klimatförbättrad betong bör vara förstahandsvalet vid betongbyggande hos beställare, skriver debattören.Foto: Svensk betong/Janerik Henriksson/TT
Malin Löfsjögård
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en tid där klimatförändringarna utgör ett av de mest akuta hoten mot vår planet, står vi inför en monumental uppgift: att reformera samhället för att stävja utsläppen av växthusgaser. Bygg- och anläggningssektorn står inför särskilt stora utmaningar – men också möjligheter.

Halverad klimatpåverkan från betong

I detta landskap har den svenska betongbranschen tagit betydande kliv framåt med innovation och handlingskraft. 2018 antog vår medlemsföretag utmaningen från Fossilfritt Sverige att skapa en färdplan för en klimatneutral betongbransch till 2045. Nu kan jag meddela att vi har nått färdplanens första delmål – att kunna halvera klimatpåverkan från betong som används i husbyggnation! Att nå delmålet är ett bevis på betongföretagens engagemang och förmåga att inte bara ställa om, utan att även leda vägen mot en hållbar framtid.

Upphandlare behöver se rivningsmaterial som en resurs snarare än avfall. 

För att ta ytterligare kliv krävs dock att fler delar av samhället samverkar mer. En särskilt viktig roll spelar privata och offentliga beställare. För att vi ska kunna utnyttja potentialen som klimatförbättrad betong erbjuder fullt ut måste efterfrågan på klimatförbättrad betong öka.

För att det ska ske krävs en fundamental förändring i hur privata och offentliga beställare ställer krav vid upphandlingar. Innovation och utveckling av ny teknik bör premieras. Att ställa om till klimatförbättrad betong är inte bara en fråga om teknisk möjlighet och kapacitet att leverera, vilket våra företag klarar av. Det handlar lika mycket om politisk vilja och ekonomiska incitament.

Ställ klimatkrav vid upphandling

Därför uppmanar vi politiker att vidta konkreta åtgärder:

  • Använd offentlig upphandling som ett verktyg för att främja klimatvänligt byggande, genom att ställa krav baserade på ett livscykelperspektiv. Klimatförbättrad betong bör vara förstahandsvalet vid betongbyggande hos beställare.
  • Uppmuntra till återvinning och återanvändning av betong genom att revidera nuvarande avfallslagstiftning. Upphandlare behöver se rivningsmaterial som en resurs snarare än avfall.
  • Öka investeringarna i forskning och utveckling för nya materialtekniker, till exempel alternativa bindemedel, som kan minska betongens miljöavtryck ytterligare.
  • Stärk kunskapsnivån och kompetensen inom bygg- och anläggningssektorn genom satsningar på utbildning och fortbildning.
  • För att nå målet att tillverka klimatneutral betong till 2030, är det avgörande med politiskt stöd för etableringen av en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning och -lagring (CCS) i Slite på Gotland.

All betong bör bli klimatneutral

Vårt övergripande mål är att all betong ska vara klimatneutral till 2045, med delmålet att introducera klimatneutral betong på marknaden redan 2030. Det är en ambitiös men nödvändig vision för att skapa en hållbar framtid. För att nå dit måste politiken göra sitt medan vi gör vårt.

Jag är övertygad om att vi genom samarbete och rätt politiska beslut kan göra betongbranschen till en förebild för andra sektorer i omställningen till en hållbar bygg- och anläggningssektor. Bara tillsammans kan vi bygga ett samhälle där hållbarhet inte bara är en vision, utan också en konkret verklighet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00