Hit går dina pengar nästa år

BUDGET. Riksdagen har nu klubbat budgeten för nästa år. Tio miljarder extra får kommuner och landsting. Altinget visar visuellt var dina skattepengar går. 

För tre månader sedan presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens budget och promenerade med den nådiga luntan till riksdagen. Nu är samtliga utskott färdiga med behandlingen av budgeten. Var och en av statens 27 utgiftsområden har debatterats i riksdagen utan någon större uppmärksamhet.

Inget utskott har gått emot regeringens förslag. Resonemanget hos allianspartierna har varit att budgeten ska ses som en helhet och det finns därför ingen anledning att ändra pengafördelningen inom ett enskilt utgiftsområde, även om det är fullt möjligt.

Likaså har alliansen stått fast vid att varje enskilt parti går fram med en egen budget och också röstar på den i riksdagen. Därmed har regeringens budget varit ohotad.

Huvudnyheten med budgeten var att de 10 miljarder extra som tilldelades till landsting och kommuner 2016 permanentas från 2017 och framåt.

När budgeten presenterades bedömde finansministern att statsfinanserna kommer att vara i balans redan under 2018 och att hon räknade med ett överskott 2019 och 2020.

På tisdag håller Magdalena Andersson pressträff om det ekonomiska läget och hon kommer då att lämna besked om bedömningen från i september står sig.

 

Klicka för att komma till den interaktiva visualiseringen

Klicka på bilden för att komma till vår interaktiva visualisering av budgetpropositionen.

 

,

Forrige artikel Snabbspår ska lösa problem med drönare Snabbspår ska lösa problem med drönare Næste artikel Arbetet mot extremism ska växlas upp Arbetet mot extremism ska växlas upp
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.