Debatt

Hindra inte unga från att bli bussförare, EU

Sverige kommer behöva 8 100 nya bussförare inom de kommande tre åren. För att säkerställa att den gröna kollektivtrafiken rullar i framtiden behövs fler unga bussförare. Där kan den svenska regeringen – och våra nya parlamentariker i EU i vår göra riktig skillnad. Det skriver Johan Wadman, vd Svensk kollektivtrafik och Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges bussföretag.

”Den svenska kollektivtrafiken har stora problem med kompetensförsörjningen”, skriver debattörerna. 
”Den svenska kollektivtrafiken har stora problem med kompetensförsörjningen”, skriver debattörerna. Foto: Vilhelm Stokstad/TT
Johan Wadman
Anna Grönlund
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I dag på bussförarens dag vill vi från Sveriges bussföretag och Svensk kollektivtrafik uppmana regeringen och våra framtida europaparlamentariker att agera för att få till ett bättre regelverk som gör det möjligt för fler unga att bli bussförare.

I de kommande EU-förhandlingarna om körkortsdirektivet måste regeringen och Europaparlamentet agera för att få bort 50-kilometersregeln som skapar hinder för unga förares väg till bussyrket, vilket bidrar till branschens problem med kompetensförsörjning.

En förutsättning för allas vardag 

I dag på bussförarens dag firar vi tillsammans med våra medlemmar och landets bussförare. Utan dessa förares dagliga insatser står kollektivtrafiken till stor del stilla, då busstrafiken utgör mer än 50 procent av den samlade kollektivtrafiken. Landets bussförare är en förutsättning för att allas våra vardagar ska gå ihop, med resor till skola, arbete och fritidsaktiviteter.

Europaparlamentet har i den pågående översynen av körkortsdirektivet röstat igenom ett förslag som tar bort 50-kilometersregeln för alla förare som är 19 år eller äldre – något som kan tyckas som en liten förändring, men en förändring som kan få en avgörande betydelse för den svenska bussbranschen.

Men den svenska kollektivtrafiken har stora problem med kompetensförsörjningen. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med bussförare i Sverige. Något som kommer att förvärra detta problem ytterligare är åldersstrukturen i förarkåren, 39 procent av förarna är 55 år eller äldre. En av anledningarna till det är att det finns legala begränsningar som gör det svårt och oattraktivt att utbilda sig till bussförare för unga idag.

En av dessa begränsningar är 50-kilometersregeln, som innebär att yrkesutbildade förare under 24 år enbart får köra linjelagd trafik vars sträcka understiger 50 kilometer.

Europaparlamentet har i den pågående översynen av körkortsdirektivet röstat igenom ett förslag som tar bort 50-kilometersregeln för alla förare som är 19 år eller äldre – något som kan tyckas som en liten förändring, men en förändring som kan få en avgörande betydelse för den svenska bussbranschen.

Denna för branschen avgörande ändring fick i Europaparlamentet stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Vi hoppas på fortsatt stöd när direktivet slutförhandlas.

Avgörande för den gröna kollektivtrafiken

I en fråga som är avgörande för om den gröna kollektivtrafiken ska fungera vore det önskvärt med samma stöd från övriga partier i parlamentet. Vi hoppas därför till hösten på stöd även från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet så att vi kan säkerställa att vi alla kan resa kollektivt även i framtiden.

Ser man till hur bussföretag bedriver sina verksamheter, och till hur det svenska landskapet ser ut, skapar detta uppenbara problem. Dels kör många, framför allt mindre bussföretag, både turist- och beställningstrafik utöver den linjelagda trafiken.

Det kan handla om att köra en grupp skolbarn på en utflykt, ett gäng skidåkare på en resa till fjällen eller en samling teaterintresserade pensionärer till teatern. Dessa resor får unga bussförare inte utföra. När en busschaufför begränsas i sin yrkesutövning på detta vis, då minskar dels intresset för unga att söka sig till yrket och de blir även mindre anställningsbara för företagen, när de inte kan användas för all trafik som företaget bedriver.

8 100 nya bussförare 

De kommande tre åren kommer de svenska bussföretagen att behöva anställa 8 100 nya bussförare. Nio av tio företag uppger att de kommer att behöva rekrytera nya förare under samma period. Med den åldersstruktur som branschen har, där 39 procent av förarna är 55 år eller äldre, är det uppenbart att problemet enbart kommer att eskalera framöver om inga åtgärder vidtas.

För att säkerställa att kollektivtrafiken kan rulla även i framtiden behöver vi fler unga bussförare. Där kan den svenska regeringen göra skillnad redan i höst. När körkortsdirektivet slutförhandlas kommer frågan att avgöras. Vi uppmanar därför regeringen och de parlamentariker som väljs in i det kommande valet till Europaparlamentet att tillvarata detta tillfälle, och skapa möjligheten för fler unga att bli bussförare som gör att kollektivtrafiken kan fortsätta rulla.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00