Havs- och vattenmyndigheten kallas till riksdagen för att förklara ålförslag

S och V ansluter till MP:s uppmaning och begär att Havs- och vattenmyndigheten kommer till riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Partierna vill ha svar på varför myndigheten lägger en förlängning av ålfiskestoppet när det fiskas som minst.

Hav:s generaldirektör Jakob Granit<br>
Hav:s generaldirektör Jakob Granit
Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Jacob Hederos

På tisdagen beslutade miljö- och jordbruksutskottet att kalla Havs- och vattenmyndigheten, Hav, till utskottet för att redogöra för sin bedömning av förlängningen av ålfiskestoppet.

– Vi har beslutat att bjuda in Hav för att de ska berätta hur de bedömer att vi lever upp till våra EU-rättsliga åtaganden vad gäller ål, säger Emma Nohrén (MP), ordförande i utskottet, till DN.

Myndighetens förslag till ålfiskestopp utvidgar det tidigare stoppet från oktober-december till att också gälla januari till mars 2024. Men de tre senare månaderna sker inget fiske, vilket har fått kritiker att reagera. 

Hos Hav anser dock utredaren Sofia Brockmark att förslaget följer det slutliga regelverkets riktlinjer och att både jurister på Havs- och vattenmyndigheten och Regeringskansliet har granskat och godkänt expertmyndighetens uttolkning av EU-bestämmelserna.

– Enligt EU:s bestämmelser ska medlemsländerna vid val av period inte bara ta hänsyn till ålens vandring utan även beakta målen i EU:s ålförordning och genomförandet av de nationella ålförvaltningsplanerna. Även om det knappt sker något fiske under perioden så visar ändå vår bedömning, som utgår från märkning, att det pågår en vandring under januari-februari, sade Brockmark till Altinget i måndags.

Myndighetens förslag är nu ute på remiss, men de flesta aktörer, bland andra Jordbruksverket och Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund, har inte hunnit inkomma med ett svar.

Ålakustens kulturarvsförening pekar dock i sitt uppskattande remissvar på en utvärdering av SLU från 2021, som visar på att fiskets inverkan på ålbeståndet minskat kraftigt, och att ostkustfiskets påverkan numera ligger nere på enstaka procent.

”Ålfisket längs Ålakusten är således – liksom hela det svenska östersjöfisket efter ål – ett långsiktigt hållbart fiske” skriver föreningen och tillägger:

”Ålfisket har således genomgått en dramatisk nedbantning. Att i det läget slå ut det kvarvarande ålfisket framstår som helt orimligt - detta särskilt i beaktande av att det handlar om ett långsiktigt hållbart fiske. HaV:s förslag är alltså mycket välgrundat.”

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.