Här är partiet som skickat in flest motioner

MOTIONER. Moderaterna är det flitigaste motionspartiet och den mest aktiva motionsförfattaren är SD:are, visar Altingets genomgång.

Markus Wiechel (SD) och Sten Bergheden (M).
Markus Wiechel (SD) och Sten Bergheden (M).Foto: Sverigedemokraterna och Moderaterna

Under allmänna motionstiden var Moderaterna det parti som skickade in flest motioner. Moderaterna stod för sammanlagt 1 226 motioner vilket innebär att den enskilda ledamoten i snitt har skickat in 18 stycken.

Flest motioner skrev Moderaterna till socialutskottet dit sammanlagt 156 motioner skickades in. Därefter skickade de 153 motioner till justitieutskottet samt 134 och 133 till trafikutskottet och skatteutskottet respektive.

 

Den flitigaste moderaten

Sten Bergheden (M) är den mest aktiva moderate riksdagsledamoten som sammanlagt varit avsändare till 117 motioner. Det är betydligt fler än föregående motionstid då Bergheden var avsändare till 84 motioner.

Varför har du skickat in fler motioner i år än tidigare?

Jag tycker att många i riksdagen inte tar vara på den möjligheten som finns. Att faktiskt lägga motioner i riksdagen, det är ett av våra huvuduppdrag.

Sten Bergheden (M), Riksdagsledamot

– Dels är det nog att många tar kontakt med mig och vill att jag ska driva fler frågor. Jag har många idéer som jag vill förverkliga, riksdagen tvingas ju behandla [motionerna], vilket är bra. Då får man ett svar och då kan man kanske till nästa år justera och ändra för att försöka få igenom det.

– Jag tycker att många i riksdagen inte tar vara på den möjligheten som finns. Att faktiskt lägga motioner i riksdagen, det är ett av våra huvuduppdrag.

Hur många av dina motioner blir genomröstade?

– Det har gått lite olika. Om gårdsförsäljning har det bland annat tagits beslut om tillkännagivande, strandskyddet har vi ett tillkännagivande på, bensin- och dieselskattesänkningar… Det finns många under resans gång. Jag har sett att de frågor jag har drivit har börjat anammas. När jag skriver motioner så kanske ett annat parti tycker att det var en bra idé och också skriver motioner, och till slut har vi genomfört politiken eller fått ett tillkännagivande.

Riksdagens motionsspruta

Bergheden kommer däremot på andra plats i antal motioner. Den som varit avsändare till flest motioner är sverigedemokraten Markus Wiechel (SD) som skickade in 137 motioner.

Altinget har nått ut till Wiechel för en kommentar men han är, enligt partiets pressjour, inte beredd att ställa upp på en intervju. 

Sista plats

Vänsterpartiet är det minst aktiva riksdagspartiet. Sammanlagt skrev partiets ledamöter 85 motioner vilket innebär att den genomsnittlige vänsterpartisten var avsändare till tre motioner. V skickade in tio och flest motioner till socialutskottet. Till arbetsmarknadsutskottet, civilutskottet och utbildningsutskottet skickade partiet åtta vardera.

Nämnda personer

Markus Wiechel

Riksdagsledamot (SD)
Studier i statsvetenskap och vid socionomprogrammet (Linköpings uni.)

Sten Bergheden

Riksdagsledamot (M)
Ekonomi- och lantbruksutbildning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget