Hälften avstod från vård under pandemin

En ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att många svenskar avstod från vård under pandemin för att inte belasta sjukvården. Tre av tio har också fått vårdbesök inställt. Det fick köerna i specialistvården att växa ytterligare förra året.

Hälften av de svarande i Vårdanalys undersökning uppger att de avstått från att söka vård under pandemin, trots att de upplevde att de behövde vård. 
Hälften av de svarande i Vårdanalys undersökning uppger att de avstått från att söka vård under pandemin, trots att de upplevde att de behövde vård.  Foto: Bertil Ericson/TT

53 procent av befolkningen har någon gång under pandemin avstått från att söka vård, eller fått sin vård inställd. Det visar en enkätundersökning som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjort och presenterar i promemorian Från uppdämt vårdbehov till förlängda köer.

Det uppdämda vårdbehovet pandemins första år föranledde också längre köer i specialistvården 2021, enligt myndigheten.

Myndigheten för vårdanalys lämnade i rapporten I skuggan av covid-19 (2021) fyra rekommendationer till regeringen och regionerna som myndigheten fortsatt bedömer är relevanta.

– 2020 såg vi att det var väldigt många som inte hade sökt vård som ett vanligt år hade gjort det, medan vi nu ser en väldig ökning av patienter som väntar på att få specialiserad vård, säger Agnes Lindvall, projektledare vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten är en uppföljning på I skuggan av covid-19 som Vårdanalys presenterade förra året. I stället för pandemins första år står 2021, specialistvården och förändringar i befolkningens beteende i fokus.

Men myndighetens rekommendationer är desamma.

– Hälso- och sjukvården har jobbat väldigt hårt med att komma tillrätta med de här problemen men det här är långsiktiga problem som vi kommer få jobba med under en längre tid, säger Agnes Lindvall.