Hälften avstod från vård under pandemin

En ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att många svenskar avstod från vård under pandemin för att inte belasta sjukvården. Tre av tio har också fått vårdbesök inställt. Det fick köerna i specialistvården att växa ytterligare förra året.

Hälften av de svarande i Vårdanalys undersökning uppger att de avstått från att söka vård under pandemin, trots att de upplevde att de behövde vård. 
Hälften av de svarande i Vårdanalys undersökning uppger att de avstått från att söka vård under pandemin, trots att de upplevde att de behövde vård. Foto: Bertil Ericson/TT
Miranda Olsson

53 procent av befolkningen har någon gång under pandemin avstått från att söka vård, eller fått sin vård inställd. Det visar en enkätundersökning som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjort och presenterar i promemorian Från uppdämt vårdbehov till förlängda köer.

Det uppdämda vårdbehovet pandemins första år föranledde också längre köer i specialistvården 2021, enligt myndigheten.

Fyra rekommendationer

Myndigheten för vårdanalys lämnade i rapporten I skuggan av covid-19 (2021) fyra rekommendationer till regeringen och regionerna som myndigheten fortsatt bedömer är relevanta.

  1. Regionerna bör förstärka tillgängligheten i första linjens vård, öka inslaget av gemensam produktions- och kapacitetsplanering för att hantera det uppdämda behovet av operationer samt fortsätta uppmana befolkningen att söka vård vid behov.
  2. Regering, berörda myndigheter och regioner bör särskilt följa upp hur pandemin påverkat vårdbehovet för personer med långvariga hälsobesvär och riskgrupper för covid-19 i syfte att motverka risker för undanträngning.
  3. Regeringen bör ge myndigheter i uppdrag att analysera vårdkonsumtionens utveckling genom befolkningsundersökningar för att få aktuella och kompletterande uppgifter.
  4. Regeringen bör verka för god datakvalitet i väntetidsdatabasen och parallellt införliva motsvarande information i ett utvidgat nationellt patientregister enligt officiell statistik.

Altinget logoVård och Hälsa
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget vård och hälsa får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00