Debatt

Gröna studenter: Inför kameraövervakning på slakterier

DEBATT. Utsikterna är goda för att Miljöpartiet beslutar att införa övervakningskameror på slakterier på helgens kongress. Det vore en bra start för Miljöpartiet med att visa att solidariteten med djuren finns kvar, skriver Sofia Kamlund på Gröna studenter.

Foto: William Styrlander
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Sofia Kamlund
Ledamot i Gröna studenters styrelse

 

Det är hög tid för Miljöpartiet att visa sitt engagemang för djurskydd- och djurrättsfrågor. Under partiets kongress i Örebro i helgen kommer en rad djurskyddsfrågor upp på bordet för diskussion. Det handlar bland annat om förbud mot burhållning, kamerabevakning på slakterier och om ett slutdatum för pälsdjursfarmning i Sverige.

Fina ord i partiprogrammet

Frågan är om något av dessa förslag kan bli verklighet nu när Miljöpartiet sitter i regering eller om det blir eller fortsätter att vara fina ord i partiprogrammet. Solidaritet med djur och natur är en av hörnpelarna i Miljöpartiets ideologi, men vart finns engagemanget nu när partiet sitter vid makten?

Frågorna om djurrätt och djurskydd ligger rätt i tiden. Allt fler, särskilt unga, väljer att helt eller delvis undvika kött och den totala köttkonsumtionen minskar. Det borde finnas utrymme i politiken att lyfta frågor som rör förhållandena för djuren inom livsmedelsindustrin, pälsindustrin eller inom forskningen, men dessa frågor har fått stå tillbaka när klimatdebatten allt mer dominerat Miljöpartiets agenda.

Har solidariteten försvunnit?

Djurens Rätt har i dag fler än dubbelt så många medlemmar som Miljöpartiet och många med mig undrar om solidariteten med djuren finns kvar inom partiet.

Djurens Rätt har i dag fler än dubbelt så många medlemmar som Miljöpartiet och många med mig undrar om solidariteten med djuren finns kvar inom partiet.

Miljöpartiet är nu inne på sin andra mandatperiod som regeringsparti. Hittills har framgångarna i frågor som rör ökad djurvälfärd varit blygsamma. I och med den nya djurskyddslagen som trädde i kraft i april i år har ett par förbättringar gjorts, bland annat är det numera förbjudet att överge katter och det är inte längre tillåtet att visa upp elefanter och sjölejon på cirkus.

Andra länder går före

Större ändringar i djurskyddslagen så som ett totalförbud av pälsdjursfarmning, har dock uteblivit. Detta trots att flera länder redan gått före Sverige och förbjudit pälsdjursfarmning; till exempel Norge, Tyskland och Storbritannien.

Även i Januariavtalet som ingåtts mellan MP, S, L och C lyser djurens perspektiv med sin frånvaro. Djuren nämns endast i en av alla 73 punkter, i en punkt som går under rubriken ”Stärk och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket.”

Det är såklart svårt för ett litet parti att få genomslag för hela repertoaren av de politiska idéerna i sitt valmanifest. Det andra regeringspartiet Socialdemokraterna har inte samma historiska engagemang för djurvälfärd och oppositionen på högersidan jobbar i många avseenden i motsatt riktning med förslag som faktiskt försämrar djurens situation i Sverige.

Nyligen röstade Centerpartiet tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna igenom ett förslag i riksdagen om slopad förprövning av djurstallar och om att utökad säljakt (detta var dock inte Liberalerna för). Detta kommer regeringen och därmed också Miljöpartiet nu att tvingas förverkliga.

Många är besvikna

Många som är engagerade och som kämpar för att förbättra djurens villkor är besvikna. Både på det underutnyttjade momentum som finns i frågor som rör djurvälfärd i kölvattnet av människors oro över köttets klimatpåverkan. Men också av den värderingsförskjutning som finns inom svensk politik där dessa frågor hamnar långt ned bland partiernas prioriteringar. Vi ser med oro hur industrin ständigt flyttar fram sina positioner.

Miljöpartiet behöver visa att solidariteten med djuren finns kvar och vara djurens röst i riksdagen och i regeringen. Under helgens kongress ser utsikterna goda ut för att motionen om införande av övervakningskameror på slakterier kan vinna stöd och därmed bli partiets politik. Frågan är om Miljöpartiet skulle prioritera detta och lyckas göra verklighet av förslaget nu när de sitter i regeringen. Det skulle vara en viktig seger för Miljöpartiet men allra mest för djuren.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00