Grön ungdom: Vi har inte tid att gulla med oljebolag

DEBATT. Vi förtjänar en regering som tar klimatet på allvar. Varje krona investerad i fossil industri är en krona investerad i klimatkrisen. Vi förväntar oss att regeringen står upp för klimatet, mot oljebolagens ekonomiska intressen, skriver David Ling, Grön ungdom.

David Ling
Språkrör, Grön ungdom


I dag, 15 juni, kommer Mark- och miljööverdomstolens yttrande i den här mandatperiodens viktigaste klimatpolitiska strid – den om Preemraff. Frågan om ett miljötillstånd sätter fingret på en av de viktigaste konflikterna i svensk politik. Ska klimatpolitiken få reellt genomslag, eller ska fossila investeringar få fortsätta som vanligt?

Regeringens ansvar

Den historiska klimatlag som trädde i kraft 2017 tvingar alla regeringar, både nuvarande och kommande, att minska utsläppen. Men klimatlagen minskar inga utsläpp på egen hand. Det kommer krävas modiga politiker för att stå upp emot de tunga ekonomiska intressen som tjänar miljarder på att förstöra planeten. Preemraff är bara ett exempel. Varje investerad krona i den fossila industrin är en krona investerad i att elda på klimatkrisen.

Att en svensk domstol för första gången prövar en verksamhet utifrån våra klimatmål är bra. Vi behöver testa vad vår svenska lagstiftning håller för. Men domstolen har inte uppdraget att pröva utbyggnaden mot just den klimatlag som tvingar oss att minska utsläppen. Den biten är upp till regeringen.

Sluta gulla med oljebolag

Oavsett domstolens yttrande kvarstår faktum: Det är bråttom. Alla länder, där ingår Sverige, behöver drastiskt minska sina utsläpp för att uppnå Parisavtalet och undvika en klimat- och samhällskollaps. Att ge fossila investeringar grönt ljus för att de på sikt kanske kan ställa om till förnybart är inte bra nog. Vi kan inte sätta vårt hopp till att klimatkrisen tar en omväg. Vi behöver och förtjänar ett starkt ledarskap som tar oss ur den.

Ett starkt klimatledarskap investerar inte i oljeraffinaderier, utan i omställning. Efter pandemin kommer enorma statliga investeringspaket och det är centralt att de har ett grönt fokus. Investeringar i höghastighetsjärnväg, upprustning av stambanor, förnybar energi, en fossilfri fordonsflotta, en matproduktion som inte utarmar matjorden – behoven är enorma, i alla samhällets sektorer. Och vi har verkligen inte tid eller råd att gulla med de oljebolag som satt oss i klimatkrisen till att börja med.

M springer oljelobbyns ärenden

Eftersom Miljöpartiet sitter i regering saknas det i Sverige en offensiv opposition som driver klimatpolitiken framför sig. Det är med en slående naivitet som Moderaterna och Muf sväljer Preems reklamkampanj – som fällts efter granskning av Reklamombudsmannen – och springer oljelobbyns ärenden. Att statsministerkandidaten Ulf Kristersson (M) tillåts komma undan med sådan godtrogenhet i vår tids viktigaste politiska fråga är ett underbetyg till hela den svenska klimatdebatten och klimatjournalistiken.

Vi förtjänar bättre. Vi förtjänar en regering som tar klimatet på allvar. Vi förtjänar en rättvis omställning, där det inte är det med längst till jobbet och minst kollektivtrafik som drabbas hårdast. Vi har höga förväntningar på er, regeringen Löfven II.

Forrige artikel KDU-topp: Slopa det orättvisa betygssystemet KDU-topp: Slopa det orättvisa betygssystemet Næste artikel WWF: Låt den 81-åriga rovdjursförvaltningen gå i pension WWF: Låt den 81-åriga rovdjursförvaltningen gå i pension
  • Rapportera

    Åke Sundström · Nationalekonom, f d forskare och ämbetsman, även f d miljöpartist.

    MP:s falska miljövänner

    Klimatljugandet fortsätter trots att alla seriösa bedömare vet att de åtgärdspaket som FN, EU och inte minst våra egna beslutsfattare genomfört har NOLL effekt på klimatet. Det krävs nämligen och bevisligen en GLOBAL CO2-skatt för att minska koldioxidutsläppen.I frånvaro av en sådan leder enskilda länders åtgärder bara till att utsläppen OMFÖRDELAS, minskar i väst men ökar i öst. Elementärt, men förvisso förtiget även av våra ekonomiprofessorer. Att MP numera består av idel falska miljövänner är ett sorgligt faktum, men går att leva med. Att den förmenta intelligentian också ljuger eller tiger är ett värre bekymmer. För våra arma skattebetalare och framför allt för våra barnbarn. de som tvingas städa upp efter den lånefinansierade festen.