Debatt

Greenpeace om klimathotet: Regeringen bryter mot grundlagen

DEBATT. Det står i grundlagen att samhällets utveckling ska vara hållbar för kommande generationer. Att inte ta klimathotet på allvar är ett brott mot grundlagen, skriver Parul Sharma, chef för Greenpeace Sverige i ett öppet brev till Stefan Löfven. 

<div>Parul Sharma, Chef Greenpeace i Sverige</div>
Parul Sharma, Chef Greenpeace i Sverige
Foto: Edward Beskow/Greenpeace
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hej Stefan,

Som du vet befinner vi oss i ett nödläge. Ett nödläge för klimatet och därmed för hela mänskligheten. Bevisen för detta är så pass otvetydiga att om nu är en ickefråga, vi måste i stället börja prata om hur och vad.

Vi har målat in oss i ett hörn och för varje penseldrag förlorar vi handlingsutrymme. Du som företrädare för en regering som talat om omställning står vid vägs ände och har valet att antingen agera nu och lägga grunden för en framtid där kommande generationer har de valmöjligheter som vi i dag tar för givet, eller så fortsätter du i invanda spår, spår som leder oss på en allt smalare stig där vi för varje steg vi tar blir allt mer handlingsförlamade och helt enkelt måste anpassa oss till en värld där naturresurserna blir allt mer fåtaliga, där de beboeliga delarna av planeten blir färre och där konflikter runt de få resurserna som finns kvar blir fler.

Allt detta är belagt både av vetenskap och de miljontals människor som upplever vårt förändrade klimat och drabbas av det. Trots detta har du som makthavare inte agerat tillräckligt kraftfullt i frågan. Detta har lett till frustration och ur den frustrationen börjar en folkrörelse växa fram. Det är en folkrörelse av en magnitud som sällan skådats och en rörelse som du inte längre kan gömma dig ifrån.

Fakta

“Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.” - Regeringsformen 1:2 tredje stycket. 

Det är inte mer än rimligt att du som företrädare för regeringen håller vad du lovat och ser till att vi lever upp till våra internationella åtagande, vår grundlag och de av riksdagen beslutade miljömålen. Allt annat är att gå emot lagen.

Den klimathandlingsplan som nu ska tas fram måste bli det vassa instrument för omfattande åtgärder som situationen och ditt löfte kräver.

Det är inte mer än rimligt att du som företrädare för regeringen håller vad du lovat och ser till att vi lever upp till våra internationella åtagande, vår grundlag och de av riksdagen beslutade miljömålen. Allt annat är att gå emot lagen.

Parul Sharma
Chef, Greenpeace i Sverige

Greenpeace är öppna för samtal runt vad som måste ingå i handlingsplanen och de målkonflikter vi i dag ser för ett starkt klimatpolitiskt ramverk. Vi kommer också att fortsätta att påminna dig om allvaret i situationen till dess att vi ser att du agerar med krafttag för att med alla medel du har till ditt förfogande ge Sveriges befolkningen en rimlig framtid.

Tiden för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi.

Parul Sharma
Chef, Greenpeace i Sverige
Nämnda personer

Parul Sharma

Generalsekreterare Institutet mot mutor, ordförande UN Women Sverige
Jur. kand (Stockholms), master of law (London)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024