Debatt

Greenpeace: Låt inte makthavarna tysta demokratiska protester

Civil olydnad behövs för att utveckla samhället, utmana förlegade normer, och förbättra livet för den breda allmänheten. Hotet mot rätten att utföra fredliga protester kan leda till att samhället stagnerar, skriver Sandra Lamborn, aktivist och kampanjledare Greenpeace.

”Rätten till fredlig protest garanteras både av Sveriges grundlag och av artikel 10 och 11 i EU-konventionen om mänskliga rättigheter.”
”Rätten till fredlig protest garanteras både av Sveriges grundlag och av artikel 10 och 11 i EU-konventionen om mänskliga rättigheter.”Foto: Niklas Svahn/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en tid där antidemokratiska krafter blir allt starkare, hoten mot klimatet förvärras, och våra folkvalda är passiva inför dessa hot är det alla medborgares skyldighet att agera. När lagar, normer och orättvisa regler skadar människor eller vår planet, kan vi inte bara sitta tysta.

Oproportionerligt förslag

I dagarna kom Moderaterna ut med ett förslag att höja minimistraffet för protester som stör den allmänna ordningen, från 14 dagar till tolv månaders fängelse. Partiet vill dessutom införa obligatorisk häktning för den här typen av aktioner. Sverigedemokraterna var inte sena med att ge Moderaterna medhåll i frågan. Förslaget kom dagarna efter att aktivister, i en protest mot regeringens passivitet i klimatfrågan, blockerade trafikleder i Stockholmsområdet.

Förslaget är inte bara helt oproportionerligt i relation till handlingen. En sådan lag skulle inskränka rätten till yttrandefrihet. Det vittnar om en oerhört oroväckande tendens att på olika sätt förbjuda och tysta aktivister som använder sig av civil olydnad som ett medel för att uppnå förändring. Det är ett förslag som handlar mer om att tysta en rörelse som kräver omställning än att straffa en handfull aktivister.

Trend att tysta

Tyvärr ser vi i Sverige, Europa och över hela världen en trend att makthavare försöker tysta demokratiska protester och kritik mot stater och storföretag. I Storbritannien debatteras en polisreform som kan göra det illegalt att ens befinna sig i närheten av demonstrationer. Den mest inskränkande versionen av den lagen stoppades nyligen, men det som återstår är fortfarande mycket oroväckande. Samtidigt är det i många delar av världen förenat med livsfara att vara miljöaktivist där aktivister och urfolk i frontlinjen av miljöförstörelse hotas med fängelse, våld och mord.

Civil olydnad är en essentiell del i en fungerande demokrati och en viktig pelare i vår yttrandefrihet. Rätten till fredlig protest garanteras både av Sveriges grundlag och av artikel 10 och 11 i EU-konventionen om mänskliga rättigheter. Enligt klimatlagen ska regeringen dessutom motarbeta verksamheter som utsätter oss och framtida generationer för olika typer av risker. Genom att ignorera detta eller till och med aktivt göra det motsatta bryter våra folkvalda mot lagen på daglig basis.

Samhället stagnerar utan civil olydnad

Civil olydnad behövs alltså för att utveckla samhället, utmana förlegade normer, och förbättra livet för den breda allmänheten. Hotet mot rätten att utföra fredliga protester utgör inte bara en risk för de aktivister som utför dem utan även att samhället stagnerar.

Lösningen på att allmänhet, företag och politiker blir besvärade och störda av aktivister som utför fredliga protester är inte att inskränka på den i grundlagskyddade yttrandefriheten. 

Kan vi inte hitta sätt att belysa svåra men osynliga orättvisor, korruption, miljöförstöring och annat som hotar vår demokrati och i förlängningen framtida överlevnad på denna planet är vi alla riktigt illa ute. Lösningen på att allmänhet, företag och politiker blir besvärade och störda av aktivister som utför fredliga protester är inte att inskränka på den i grundlagskyddade yttrandefriheten. Det är att se varifrån dessa protester kommer, och om de har någon substans. Och om så är fallet, arbeta för en förändring.

Sanningen som ignoreras av de som reducerar aktivister som använder sig av civil olydnad till att endast vara lagbrytare är att vi utan civil olydnad troligen skulle levt i ett mycket mer ojämställt samhälle. Kvinnor hade inte fått rösta, diskriminering varit lagligt, segregering mångt mycket mer utbredd, arbetare hade saknat rättigheter, kärnvapenprovsprängningar hade förstört vår planet och kärnavfall fortsatt att dumpas i haven. Samtliga framsteg för en bättre värld kom till tack vare rörelser som hade civil olydnad som en viktig del av sin kamp.

Stoppa repressionen

Sveriges folkvalda, med Magdalena Andersson, justitieminister Morgan Johansson och demokratiminister Jeanette Gustafsdotter i spetsen, måste säkerställa att den oroväckande utveckling mot starkare repression av de som kämpar för en rättvisare och hållbarare värld som vi ser runt om i Europa och även till viss del i Sverige inte växer sig starkare. Att stoppa ogenomtänkta förslag om hårdare straff i syfte att tysta kritik är det ena, att faktiskt lyssna på aktivisterna och stärka arbetet för en rättvisare och hållbar värld är det andra.

Vi har alla en skyldighet att göra det vi kan för att skapa en bättre värld och en hållbar framtid för alla som bor på den här planeten. Och tillsammans kan vi göra verklig skillnad.

Nämnda personer

Magdalena Andersson

Partiledare Socialdemokraterna
Civ. ek (Handelshögskolan i Stockholm. 1992), doktorand (Handelshögskolan i Stockholm, 1992-1995)

Jeanette Gustafsdotter

Institutionschef Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, tillträdande vd Helsingborgs arena och scen AB
Jur. kand. medierätt (Uppsala uni., 1992), journalistexamen (Mittuniversitetet, 1993), ämneslärarexamen (Luleå uni., 2020)

Morgan Johansson

Vice ordförande i utrikesutskottet (S)
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00