Debatt

Greenpeace: Dra åt skogen – om den finns kvar?

I stället för att vara en bromskloss i industrins ledband behöver Sverige åka ner till EU-möten med hårda krav. Det skriver Carl Schlyter, talesperson för Greenpeace Sverige.

Svenskt skogsbruk påminner mer om virkesåkrar än levande skogar, oavsett vilken bild Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist försöker förmedla på sociala medier, skriver Carl Schlyter.
Svenskt skogsbruk påminner mer om virkesåkrar än levande skogar, oavsett vilken bild Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist försöker förmedla på sociala medier, skriver Carl Schlyter.Foto: Greenpeace, Fredrik Sandberg/TT
Carl Schlyter
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I Sverige har vi inte många levande, artrika gammelskogar kvar längre. Mer än hälften av Sveriges skog är under 60 år gammal, vilket motsvarar tonåringar ur en talls perspektiv. 96 procent av de träd som planteras är tallar och granar, som fortast möjligt ska omvandlas till kalhyggen.

Svenskt skogsbruk påminner mer om virkesåkrar än levande skogar, oavsett vilken bild Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist försöker förmedla på sociala medier.

Bra då att EU på senare tid tagit flera initiativ för att vi ska dra åt skogens håll, bort från kalhyggen och planterade monokulturer som domineras av barrträd. Dessvärre har Sverige med näbbar och klor försökt bekämpa EU:s förslag. Till och med som ordförandeland arbetade Sverige hårt för att försvaga flera viktiga förslag. Sverige röstade till exempel ned sin egen framförhandlade kompromiss kring hur 20 procent av naturen ska restaureras. Även reglerna kring hur mycket kol som ska lagras i mark röstade Sverige emot, efter att ha försvagat även det förslaget för att ”värna skogsbruket”. Sverige ledde dessutom motståndet mot EU-kommissionens skogsstrategi.

Kvartalsrapporterna viktigare än vår framtid

På sistone har Sverige även varit ledande i att stoppa EU från att tillämpa den globala politiken mot skogsskövling. Inte heller här kan Sverige rösta för ett avtal mot global avskogning, utan avstod i omröstningen. Skogsindustrins kvartalsrapporter var återigen viktigare än vår gemensamma framtid. Samtidigt har 1,2 miljoner EU-medborgare och 78 större företag – ofta skogsindustrins egna kunder – engagerat sig för starkare skydd mot skogsförstörelse.

Det är dags att lyssna på EU:s initiativ och vetenskapliga råd om art- och klimatkris. Om inte annat är det dags att lyssna på skogsindustrins egna kunder som alltmer inser att de köper naturförstörelse snarare än pappersmassa från Sverige. Men trots all fakta kör regeringen stenhårt på sin inslagna linje och ignorerar vetenskapen. Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) sade i SVT att ”en skog som bara står och till slut förmultnar, den genererar inget värde”. Det är precis det den gör, men för andra än industrin.

Sluta vara en bromskloss

Sverige behöver åka ned till EU-möten med följande krav för att bygga en levande framtid, i stället för att vara en bromskloss i industrins ledband:

  • Minst 30 procent av all natur måste ges formellt skydd. Det gäller även våra skogliga ekosystem. Dessa skyddade områden måste vara representativa och funktionella. All avverkning av gamla naturskogar och andra träd- och skogsmiljöer med höga naturvärden måste upphöra. Av särskild vikt är stora intakta skogsarealer.
  • Den skog som brukas, ska brukas med hållbara ekosystembaserade skogsbruksmetoder som bygger på naturlig föryngring och skogsdynamik. Skogsbruket måste också verka för att förebygga markskador och ta full hänsyn till biodiversitet, vatten, kulturvärden och andra former av nyttjande.
  • Alla miljömål måste uppfyllas, särskilt: begränsad klimatpåverkan, miljömålen om levande skogar, ett rikt växt- och djurliv, myllrande våtmarker och levande sjöar och vattendrag, samt även målen om skyddad skog som vi lovat FN och EU.
  • Riksdag och regering måste införa lagkrav på tillämpning av principen om fritt informerat förhandssamtycke i frågor som berör samerna, deras livsnäring och deras rättigheter. Sverige kan inte fortsätta köra över vårt enda urfolk.

Greenpeace kräver att regeringen drar åt skogens och EU:s håll istället för att ignorera fakta och vetenskap mitt i en brinnande klimatkris. Då kanske uttrycket “dra åt skogen” kan bli en uppmaning att uppleva något positivt, istället för det helvete för våra skogslevande arter som regeringen nu driver på för.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00