Debatt

Energimyndighetens gd: Gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande lösningar

Vi står inför en storskalig elektrifiering och digitalisering som påverkar hela samhället. För att fånga de möjligheter som omställningen ger oss behöver vi ett helhetsperspektiv och stärkt nordiskt samarbete, skriver Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Att forskning och innovation är nödvändigt för att bygga ett smartare elsystem med bibehållen säkerhet vet vi redan, men alla vi som verkar inom energi- och elsystemet behöver även bli bättre kommunikatörer. 
Att forskning och innovation är nödvändigt för att bygga ett smartare elsystem med bibehållen säkerhet vet vi redan, men alla vi som verkar inom energi- och elsystemet behöver även bli bättre kommunikatörer. Foto: Anders Wiklund/TT
Robert Andrén
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vårt nordiska elsystem är redan ett av de mest ekologiskt hållbara, bäst fungerande och robusta elsystemen i världen. Detta mycket tack vare vår tradition av nordiskt samarbete inom elsektorn – våra elsystem har varit sammankopplat i närmare 100 år och är byggt för ständig export och import mellan länderna.  

Elektrifieringen som nu sker gör det möjligt för oss att bryta vårt fossilberoende och attrahera morgondagens hållbara industrier till vårt hörn av världen. I den globala elektrifieringstrend vi nu upplever kommer vårt välfungerande nordiska elsystem ge oss en stark konkurrensfördel. Elsystemet är med andra ord den stabila grund som skapar både försörjningstrygghet och konkurrenskraft för Norden och nordiska företag, men som även gör det möjligt för våra länder att kunna leda den nödvändiga klimatomställningen och därmed kapitalisera omställningens vinster. 

Fakta

Mitt i energikriserna och den gröna omställningen står Danmark, Norge och Sverige alla inför stora utmaningar på energi- och försörjningsområdet.

Kan ett fördjupat samarbete i regionen vara vägen framåt, eller är länderna bäst betjänta av att blicka inåt? Altinget bjuder in till debatt om detta i hela Skandinavien.

Läs mer om debatten och se en lista på debattörerna här.

Om tematiska debatter:

I Altingets temadebatter deltar ett antal aktörer som skriver debattartiklar om aktuella frågor.

Alla inlägg är enbart ett uttryck för författarnas åsikter, och inlägg i Altinget måste följa pressens etiska regler.

Debattartiklar kan skickas till debattredaktör Caroline Boas på [email protected].

Vi måste utveckla systemet

Men vi ser i dag hur många andra länder och regioner nu satsar stort för att accelerera sin omställningstakt genom elektrifiering och digitalisering. Den ledande position vi har haft och delvis fortfarande har kan vi inte ta för given. Vi måste fortsätta att gemensamt utveckla vårt system för att ligga i framkant. Vi behöver maximera flexibiliteten genom energilagring, smarta styrsystem och energieffektivisering.

Nya tekniska innovationer är nödvändiga, men två nycklar ligger i att utveckla nya affärsmodeller och att få till nya beteendemönster i samhället. Att forskning och innovation är nödvändigt för att bygga ett smartare elsystem med bibehållen säkerhet vet vi redan, men alla vi som verkar inom energi- och elsystemet behöver även bli bättre kommunikatörer. Vi behöver berätta och visa att de förändringar som nu sker och de som ligger runt hörnet ger oss alla ett bättre samhälle att leva i – för så är det utan tvivel!

Fördubblat elbehov

Energimyndighetens scenarier visar att det svenska elbehovet kan komma att fördubblas redan till 2035 om alla aviserade planer genomförs. Vi ser nya och förändrade elanvändningsmönster. Ska vi möta det ökade elbehovet behöver vi också öka utbyggnaden av alla fossilfria kraftslag. Vi behöver helt enkelt mäkta med att ta ett helhetsfokus – inte bara i varje land utan i ett nordiskt perspektiv. Vi kan inte ställa kraftslag mot varandra, inte heller hushåll mot industrier eller geografiska delar mot andra – vi måste hålla ihop och bygga på det starka sammankopplade nordiska elsystem vi redan byggt.  

Givetvis finns det utmaningar i den omställning som nu sker med olika beroenden mellan olika aktörer. Just därför måste vi samhandla och vilja skapa förutsättningar för varandra. Ska en mer hållbar industri växa fram måste elnäten värnas, moderniseras och byggas ut. Investeringarna i både användning, distribution och produktion måste gå i takt. 

Kriget i Ukraina har intensifierat energidebatten i hela Europa men många gånger med en lite för nationell karaktär, så även i våra nordiska länder. Det är inte så framtidens utmaningar hanteras bäst. 

Vi måste bli fler

Jag anser att alla inom energibranschen är centrala för ett mer hållbart samhälle, både innovativa aktörer med nya smarta lösningar och de som jobbar för att ställa om befintliga verksamheter. Men för att klara omställningen behöver vi bli fler – såväl ingenjörer, elektriker och montörer som forskare, investerare och myndighetspersoner. Vi behöver dessutom bredda rekryteringsbasen bland annat genom bättre utbildningsinsatser även inom energibranschen. Min myndighet har fått det viktiga uppdraget att skapa en kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen, för energiomställningen. Även denna fråga mår bäst av att göras ihop i våra nordiska länder. 

För mig är det självklart att energiomställningen till fossilfrihet och utvecklingen av elsystemet är en av våra absolut viktigaste samhällsfrågor, vilket jag hoppas har framgått. Kriget i Ukraina har intensifierat energidebatten i hela Europa men många gånger med en lite för nationell karaktär, så även i våra nordiska länder. Det är inte så framtidens utmaningar hanteras bäst. Gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande lösningar som i sin tur kräver gränsöverskridande samarbete. I Norden vet vi detta, och nu behöver vi ånyo kraftsamla för en konkurrenskraftig, ekologisk hållbar och trygg energiförsörjning. Med andra ord, laget före jaget!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00