GRAFIK: De är Sveriges flitigaste motionsförfattare

Under den allmänna motionstiden lämnade Sveriges politiker in 4 149 motioner till riksdagen. Moderaterna skriver flest och Vänsterpartiet minst antal. En nykomling bland de ledamöter som skrivit flest är Ann-Sofie Lifvenhage (M).

Sten Bergheden (M), Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Markus Wiechel (SD) är de topp tre mest aktiva motionsskrivarna. 
Sten Bergheden (M), Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Markus Wiechel (SD) är de topp tre mest aktiva motionsskrivarna. Foto: Riksdagen/Moderaterna/Sverigedemokraterna

Motionernas faktiska politiska betydelse är omdiskuterad. Likväl har det författats 4 149 motioner under den allmänna motionstiden som precis avslutats. Trafikutskottet är det utskott som ska behandla flest motioner, hela 525 stycken. Försvarsutskottet är minst populärt och ska enbart behandlad 91.

Moderaterna har varit överlägset produktiva på motionsfronten flera år i rad och har under den allmänna motionstiden för riksdagsåret 2021/2022 lämnat in 1 744 stycken. Vänsterpartiet står, likt föregående år, för den lägsta siffran. 

Flest moderata motioner behandlads i miljö- och jordbruksutskottet. Av Sveriges alla ledamöter har Sten Bergheden (M) lämnat in flest, hela 239 stycken. Han låg etta även i fjol. Sverigedemokraten Markus Wiechel ligger kvar på andra plats med 176 inlämnade motioner. 

– Att Moderaterna som största oppositionsparti lämnar in flest motioner i riksdagen är ganska naturligt. I parti- och kommittémotioner för vi fram den politik som Moderaterna som parti står bakom.  Det är en bra möjlighet att driva och söka majoritet för vår politik, säger gruppledare Tobias Billström (M) till Altinget. 

Ann-Sofie Lifvenhage (M) är riksdagsledamot i Södermanlands län och är i grunden lärare i matematik och NO. Hon är också en av landets mest aktiva motionsförfattare och har lämnat in 128 stycken i år. 24 av dem behandlades i socialutskottet och 19 av dem i utbildningsutskottet. 

Hur kommer det sig att du har lämnat in så många motioner?

– För mig är det viktigt att samhället och människors syn på vardagen lyfts in i riksdagen. Genom att vara ute och träffa folk både i vardagen och på företagsbesök och verksamhetsbesök så får jag många inspel.

Föregående år lämnade du in 70 motioner, hur kommer det sig att du har växlat upp i år?

Altinget logoRikspolitik
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget rikspolitik får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00