Göteborgspolitiker stoppar bidrag till Ibn Rushd

I Göteborg stoppar nämndpolitiker kommunbidrag till studieförbundet Ibn Rushd, trots förvaltningens godkännande. ”Beslutet är inte är fattat på saklig grund” säger Malin Novén, Ibn Rushd. Enligt Nina Miskovsky (M) ska skattemedel inte riskera att gå till ”icke-demokratisk verksamhet”.

Göteborgs stadshus. Ibn Rushd har upprepade gånger bjudit in Göteborgs politiker till samtal, men de flesta tackar nej.
Göteborgs stadshus. Ibn Rushd har upprepade gånger bjudit in Göteborgs politiker till samtal, men de flesta tackar nej.Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Marie Lundahl

Trots att socialförvaltningen i Göteborgs stad har kommit fram till att studieförbundet Ibn Rushd åter ska få kommunbidrag efter en granskning, stoppar politikerna i Socialnämnd Centrum beslutet.

Enligt Malin Novén, distriktschef för Ibn Rushd Västra, kommer förlusten innebära förändringar för Ibn Rushds verksamhet.

Vilka konsekvenser får det för er?

– Det är oerhört tråkigt. Störst konsekvenser får det för civilsamhället. Det här kommer att begränsa civilsamhällesaktörernas utrymme att ha sin verksamhet, säger hon till Altinget.

”Sakliga grunder och fakta”

Enligt Malin Novén har Ibn Rushd upprepade gånger försökt att bjuda in till samtal med nämndpolitikerna, men många av dem har inte visat något engagemang eller tackat ja.

– Det vore rimligt att politikerna fattar beslut på sakliga grunder och fakta. Och att de möter upp och välkomnar när vi bjuder in till samtal med dem, säger hon.

– Detta beslut är baserat på lösa påståenden som cirkulerar i media men som inte har någon grund. Det finns ingen fakta eller bevis på att vår verksamhet inte skulle möta krav och riktlinjer.

”Muslimska brödraskapet”

Hon betonar att socialförvaltningen gjort en djupgående utredning och bedömer att Ibn Rushds verksamhet uppfyller kraven och borde återfå kommunbidrag, och att Folkbildningsrådets granskningar och professor Erik Amnås studie kommit fram till samma slutsats.

– Samtliga utredningar visar att vi fyller en viktig, demokratisk funktion i civilsamhället.

Studieförbundets påstådda koppling till extremistiska Muslimska brödraskapet dementerar hon bestämt.

– Vi har aldrig haft ett samarbete med Muslimska brödraskapet. Våra samverkansparter är lokalföreningar som bedriver folkbildning i olika form.

”Icke-demokratisk verksamhet”

Enligt Nina Miskovsky (M), ordförande i Socialnämnd Centrum, avslog nämnden studieförbundets ansökan på grund av utredningar i februari som visade bristande hantering av samverkansorganisationer och ekonomihantering.

Till Altinget skriver hon:

”Även denna bidragsomgång baseras på verksamhet bakåt i tiden för 2019 och 2020. Halva året har i princip redan passerat och de framåtsyftande åtgärder som de framfört, tar tid att implementera. Därför kvarstår vår motivering till avslag även för denna omgång. Skattemedel ska inte riskera att hamna i icke demokratisk verksamhet.”

Hon påpekar även att kommunens fördelningsmodell för bidrag till studieförbunden ska reformeras och hädanefter bygga på ”tydligare mål, bättre uppföljning och kontroll, större krav på transparens, rimlighet och ett tydligt anordnarskap.”

Umeå ger bidrag

På andra håll i landet resonerar kommunpolitikerna annorlunda. I Umeå har Ibn Rushd just blivit beviljat kommunbidrag för 2021. Anton Bergström, Ibn Rushd-kritisk partiombudsman för Moderaterna i Västerbotten skriver på Twitter:


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00