Debatt

Gör studentbostäder till en egen boendeform

Bostadsbristen drabbar dem som redan bor i studentstäder men den stänger i värsta fall också dörren för människor från gles- och landsbygd in till studentlivet, skriver Liberala Studenters ordförande Hannes Snabb.

Dagens byggnormer behöver reformeras då krav förhindrar nybyggnationer av såväl vanliga bostäder som studentboenden, skriver debattören.
Dagens byggnormer behöver reformeras då krav förhindrar nybyggnationer av såväl vanliga bostäder som studentboenden, skriver debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Hannes Snabb
Anna Hallbom
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Studenter är en frisk fläkt i våra städer på alla möjliga sätt. De kommer utomsocknes, bor ett litet tag i en studentkorridor, hittar egen lya, sen hittar de kärleken och flyttar ihop, flyttar isär, sen flyttar de iväg igen. Men i dag finns det också regleringar som sätter käppar i hjulet för studenters möjligheter att röra sig på bostadsmarknaden. Så borde det inte vara. Liberala Studenter vill att du ska kunna flytta och bo där du vill. Det finns ingen frihet i att vara fast i en bostadskö eller vara bunden till ett svart hyresavtal.

Bristen på både bostäder och kollektivtrafik eller kommunikationer gör att vi alla vill bo på nästan ett och samma ställe – centralt. Bostadsbristen drabbar dem som redan bor i studentstäder men den stänger i värsta fall också dörren för människor från gles- och landsbygd in till studentlivet. På sikt hotar det kompetensförsörjningen utanför storstäderna. Så hur kommer det sig att vi hamnat i den här situationen? Som mycket annat beror den katastrofala situationen på bostadsmarknaden inte på att vi har för lite byråkrati i Sverige. Tvärtom behöver politiker och byråkrater minska sitt eget inflytande över marknaden.

Gör bostadsbidraget flexibelt

Dagens hyresregleringar motsätter byggandet och Sverige borde i stället införa fri hyressättning. Det skulle öka incitamenten till byggande, pressade hyreskostnader och möjliggöra att fler studenter skulle få möjlighet till ett boende under studietiden, vilket faktiskt är det väsentliga. Parallellt med detta behöver också bostadsbidraget göras mer flexibelt för att motverka snabba och drastiska förändringar på bostadsmarknaden till dess att utbud och efterfrågan matchar varandra bättre.

Nu behöver Ulf Kristerssons regering lägga fram reformer som på riktigt stärker studenternas egenmakt över sina egna liv. 

Men att bara öka incitamenten till byggande är inte tillräckligt – det måste också bli enklare att bygga. Dagens byggnormer behöver reformeras då krav förhindrar nybyggnationer av såväl vanliga bostäder som studentboenden. Regelverket för bland annat tillgänglighetsanpassning i studentbostäder bör bli mer flexibelt. Alla nya studentbostäder behöver inte vara tillgänglighetsanpassade, även fast att även det ska finnas och fortsatt är självklart. I dag har vi exempelvis regleringar som säger hur stora badrummen måste vara.  Men att applicera det på alla nya studentbostäder tar kvadratmeter i anspråk som i sin tur kunnat gett flera andra bostäder. Dessutom kommer en tillgänglighetsanpassning inte ge mycket om resten av bostadskomplexet, som till exempel hall, korridor, dörrar, inte är anpassade. Eller om servicen för dörrautomatik, snöröjning, med flera är undermålig.

Gör studentbostäder till egen boendeform

Om våra studenter vill bo i den enklaste ettan ska de få göra det och inte behöva betala för kvadratmeter som de inte behöver ha. Detta är trots allt i huvudsak ett temporärt boende. Men om de vill bo i en tillgänglighetsanpassad lägenhet ska de naturligtvis också få göra det. Huvudsaken är att vi bygger tillräckligt för att varenda individ ska få välja var, hur och när de vill bo någonstans.

Slutligen borde studentbostäder bli en helt egen boendeform i lagstiftningen för att möjliggöra egna regler vid byggande. Studentbostaden är en tillfällig bostadsform och det är orimligt att samma regler för exempelvis utrustning, buller och storlek ska gälla i den som för andra lägenheter. Förenklade regler skulle däremot leda till fler studentlägenheter.

En av de viktigaste punkterna i Januariavtalet var att få fart på byggandet av hyresrätter. Som bekant föll det avtalet och i det aktuella Tidöavtalets 62 sidor ägnas inte en enda punkt åt bostadsbristen. Samtliga av de tre regeringspartierna står dock bakom införandet av marknadshyror på nybyggen, vilket vore en bra början.

Nu behöver Ulf Kristerssons regering lägga fram reformer som på riktigt stärker studenternas egenmakt över sina egna liv. En fungerande bostadsmarknad är en sådan. Även i Stockholm och de andra studentstäderna. Studenter behöver tak över huvudet, inte fler regleringar.

Nämnda personer

Ulf Kristersson

Statsminister (M), partiledare Moderaterna
Ekonom (Uppsala uni., 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00