Grön ungdom: "Gör mer för att förebygga ungas självmord"

DEBATT. Stärk barn- och ungdomspsykiatrin, garantera skolelever en tid hos kuratorn inom sju dagar och försvåra självmord för dem som försöker. Det skriver representanter för Grön ungdom som anser att samhället måste göra mer för att förebygga ungas självmord.

Hanna Lidström, språkrör Grön Ungdom
Lucas HenrikssonGrön Ungdom Väst
Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom Stockholm 
Hanna BergwallGrön Ungdom Stockholm 

Nästan en fjärdedel av alla unga mår i dag psykiskt dåligt, och självmord är i dag den ledande dödsorsaken för unga i åldern 15-29. Trots att antalet självmord minskat i Sverige ser man inte samma trend bland unga, där självmorden länge legat på samma nivå. 

Trots det får ungas psykiska ohälsa inte tillräckligt med plats i den politiska debatten. För Grön Ungdom är det oacceptabelt att unga mår så dåligt att de känner att den enda utvägen är att ta livet av sig, och här är därför tre sätt att stärka arbetet mot självmord:

1. Kuratortid inom sju dagar

Många ungas psykiska ohälsa är på något sätt kopplad till skolan – vare sig det handlar om mobbning, stress eller prestationshets. Skolan ska vara en plats för inlärning, inte dåligt mående. Elevhälsan spelar en stor roll i att förebygga, fånga upp och hjälpa elever som mår dåligt. Ingen som mår dåligt ska behöva gå och vänta på hjälp, och därför vill Grön Ungdom att alla skolor ska kunna garantera en kuratortid inom 7 dagar. Genom att förebygga psykisk ohälsa förebygger vi också självmord.

2. Effektivt att försvåra självmord

Begränsning av medel och metoder, till exempel att sätta upp högre räcken på broar, ha skydd framför spårtrafik och begränsa tillgången till läkemedel och vapen för att försvåra för dem som försöker, är enligt Myndigheten för säkerhet och beredskap mycket framgångsrikt för att förhindra suicid. Genom att bland annat på kommunal nivå se över hur vi utformar vår omgivning kan rädda liv.

3. Förstärk BUP

I dag är köerna till psykiatrin för långa, och vissa kan behöva vänta mer än ett år innan de får hjälp. För den som mår dåligt är ett år alldeles för lång tid, och därför vill Grön Ungdom se att barn- och ungdomspsykiatrin i sin helhet förstärks. 

Psykatrin måste också blir mer tillgänglig. Många unga drar sig för att söka vård, bland annat på grund av stigman som finns kring psykisk ohälsa. Flera undersökningar visar att unga hellre skulle ha sin första vårdkontakt via internet, snarare än att gå och prata med någon. Grön Ungdom vill därför att landstingen ska inrätta digitala vårdcentraler, där unga som mår dåligt kan söka sin första kontakt med våren.

Politikerna måste ta ansvar

Det finns få andra problem som är så utbredda men samtidigt så stigmatiserade som psykisk ohälsa. En ung människa som inte längre orkar leva behöver vård – inte ett  samhälle som vänder en ryggen. Vi måste satsa på barn- och ungdomspsykiatrin och göra mer för att förebygga självmord. Vi behöver kraftfullare förebyggande insatser och en effektivare vård tillgängliggjord för de som behöver den. Barn och ungdomar förtjänar att politiker tar ansvar och skapar ett samhälle som erbjuder den vård som de behöver.

Forrige artikel Ungsvenskarna: "Det måste finnas plats hos BUP" Næste artikel SSU: SSU: "Ungas psykiska ohälsa en tickande bomb"
MTR: Dags för ett helhetsgrepp om järnvägsinvesteringar

MTR: Dags för ett helhetsgrepp om järnvägsinvesteringar

DEBATT. Nästan allt påverkas av coronapandemin och samtidigt står vi inför en omfattande klimatkris. Med låg ränta och ett gynnsamt investeringsklimat bör vi ta ett helhetsgrepp om järnvägsinvesteringar, skriver Mark Jensen, vd för tågbolaget MTR.