Debatt

Gör inte om omställningsstudiestödet till en arbetsmarknadsåtgärd

Av 20 000 ansökningar för det nya omställningsstudiestödet har hittills fyra personer beviljats stödet samtidigt som 1 500 personer har fått avslag. Vi får inte hamna i en situation där bedömningarna varierar över tid, beroende på hur mycket pengar som finns kvar i årets pott. Det skriver Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Både i Tidöavtalet och från arbetsmarknadsminister Johan Pehrson har vi sett en del olyckliga formuleringar om att stödet ska anpassas till arbetsmarknadens behov, skriver debattören. 
Både i Tidöavtalet och från arbetsmarknadsminister Johan Pehrson har vi sett en del olyckliga formuleringar om att stödet ska anpassas till arbetsmarknadens behov, skriver debattören. Foto: TT/Pressbild Akavia/Montage
Patrik Nilsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hittills har endast fyra personer beviljats det nya omställningsstudiestödet och 1 500 fått avslag. Samtidigt har intresset för det nya stödet varit oväntat stort. I slutet av november hade över 20 000 ansökningar kommit in till CSN.

Att så få beviljats stödet kan ha många förklaringar. Men det finns anledning att redan nu vara orolig för att snäva bedömningar bidragit till de många avslagen. Vi ser tecken på att CSN har varit restriktiva för att undvika att bevilja fler ansökningar än det finns ekonomiskt utrymme för. I regelverket är det tydligt att det är principen först till kvarn som gäller. Men vi får inte hamna i en situation där bedömningarna varierar över tid, beroende på hur mycket pengar som finns kvar i årets pott.

Onödigt försiktiga

Om signalerna stämmer, där CSN är onödigt försiktiga med att bevilja ett stöd som över tid ska godkännas, är det ytterst olyckligt. Det kan göra att den viktiga reformen som nu sjösatts inte får den kraft som behövs. Bilden av det nya omställningsstudiestödet får inte bli negativ, snarare behövs en positiv bild som visar på möjligheter och nya vägar för omställning.

Vi vet än så länge för lite om grunderna för avslagen. Enligt CSN rör det sig till stor del om personer som inte uppfyller de formella villkoren. Om det stämmer betyder det att det behövs tydligare information kring vad som gäller för den som vill söka.

Olyckliga formuleringar från arbetsmarknadsministern

Samtidigt noterar vi att det har förekommit en del uttalanden från politiskt håll som väcker frågetecken om omställningsstudiestödet. Både i Tidöavtalet och från arbetsmarknadsminister Johan Pehrson har vi sett en del olyckliga formuleringar om att stödet ska anpassas till arbetsmarknadens behov.

Det var aldrig avsikten med omställningsstudiestödet.

Hela grundtanken är att stödet ska utgå från individens behov av kompetensutveckling. Politiken behöver respektera parternas intentioner och inte försöka göra om omställningsstudiestödet till en arbetsmarknadsåtgärd.

Både regeringen och CSN måste nu säkerställa att det nya omställningsstudiestödet ges den kraft som reformen behöver. Alla behöver bidra till att detta nya, viktiga studiestöd får en bra start.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00