Debatt

Glöm inte den idéburna välfärden i debatten

Läkarna Thörneby och Nyström har rätt i att skillnaderna mellan privat och offentligt driven välfärdsverksamhet ofta överdrivs. Men den tredje sektorn – den idéburna – missas ofta helt i debatten. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna och Karin Liljeblad, senior branschexpert på Fremia.

Den idéburna välfärden är liten i Sverige och glöms ofta bort i det offentliga samtalet, skriver debattörerna.
Den idéburna välfärden är liten i Sverige och glöms ofta bort i det offentliga samtalet, skriver debattörerna.Foto: JESSICA GOW / TT
Ulrika Stuart Hamilton
Karin Liljeblad
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den starka värdegrunden hos idéburna vårdgivare kan bidra till en kultur som ger stora mervärden både för professionen och patienterna.

Läs också

De båda läkarna Andreas Thörneby och Andreas Nyström skriver i Altinget (3/3) att dikotomin mellan offentligt och privat driven välfärdsverksamhet är falsk. Vi instämmer i att skillnaderna ofta överdrivs. Vi håller också med om att ledningen måste ge medarbetarna stort utrymme i deras professionella roll, inte minst för att klara välfärdens fortsatta kompetensförsörjning.

Falsk dikotomi

Men dikotomin är dessutom falsk för att den bortser från den tredje, idéburna, sektorn. Den idéburna välfärden är liten i Sverige och glöms ofta bort i det offentliga samtalet och när samhällssystemen byggs. Idéburna aktörer upplevs ofta mycket positivt av såväl anställda som patienter. Nu finns dessutom forskning som visar detta: Forskare från Göteborgs universitet harjämfört kvaliteten hos idéburna äldreboenden med kommunernas egna äldreboenden och andra former av privat drivna äldreboenden. Resultatet är tydligt: högst kvalitet håller de idéburna.

Värdegrund ger mervärden

”På Ersta känner jag mig delaktig och man uppskattar min erfarenhet. Här är jag ingen utbytbar slit- och slängperson”, sa sjuksköterskan Anna Garpenbeck i SvD (21/5-2022) om sitt arbete på idéburna Ersta sjukhus. Hon sa också att hon inte kunde tänka sig att jobba någon annanstans. Fint beröm av en enskild medarbetare hos Sveriges största idéburna vårdgivare.

Vi skulle gärna se fler vetenskapliga studier som undersöker om det spelar roll för patienter och medarbetare om verksamheten drivs offentligt, privat eller av en idéburen vårdgivare. Vår övertygelse är att den starka värdegrunden hos idéburna aktörer bidrar till en kultur som ger stora mervärden – både för professionen och patienterna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00