Debatt

Ge UR i uppdrag att stötta skolan i kris och krig

Sverige bör lära av Ukraina när det kommer till undervisningens roll om högsta beredskap skulle råda i samhället. Det skriver företrädare för Sveriges skolledare, Sveriges lärare och Sveriges utbildningsradio.

Skulle högsta beredskap råda i samhället kan Sveriges utbildningsradio (UR) utgöra ett viktigt stöd för såväl skolledare och lärare som för elever, skriver debattörerna.
Skulle högsta beredskap råda i samhället kan Sveriges utbildningsradio (UR) utgöra ett viktigt stöd för såväl skolledare och lärare som för elever, skriver debattörerna.Foto: Christine Olsson/TT/Andreas Hillergren/TT
Ann-Charlotte Gavelin Rydman
Matz Nilsson
Åsa Fahlén
Johanna Jaara Åstrand
Kalle Sandhammar
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Snart är det två år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes. Kriget har påverkat miljontals ukrainska barn och ungdomars liv. Över 3 000 skolor och förskolor har förstörts och plundrats.

Skolan en del av civilförsvaret

Skolan har en avgörande betydelse för barns och ungdomars hälsa och framtid. I krig kan skolan utgöra den skärva av normalitet som ger livsmod när vardagen slås sönder. Det vet lärarna i Ukraina. Där har man försökt upprätthålla undervisningen så långt det är möjligt: via onlineundervisning, i skyddsrummen, i tunnelbanan. Sverige bör lära av Ukraina när det kommer till undervisningens roll om högsta beredskap skulle råda i samhället.

Försvarsberedningen har nyligen pekat ut skolan som en viktig del av det civila försvaret. Det är en signal vi tar på allvar. Samtidigt har skolan stora utmaningar. Enligt en undersökning från Sveriges skolledare upplever endast hälften av rektorerna att de får tillräckligt stöd i säkerhets- och krisarbetet. Lärare vittnar om resursbrist och otydlighet när det gäller beredskapen.

En omorganisation i akut kristid är inget som rekommenderas.

Skulle högsta beredskap råda i samhället kan Sveriges utbildningsradio (UR) utgöra ett viktigt stöd för såväl skolledare och lärare som för elever. UR:s programutbud, som kombinerar journalistik med pedagogik, kan både utbilda och förklara svåra händelser så att olika målgrupper förstår. Men framför allt kan programmen användas vid distansundervisning. Under coronapandemin ställde UR om verksamheten för att svara upp mot akuta behov och spelade en avgörande roll för såväl skolan som barnfamiljer när eleverna var tvungna att stanna hemma.

UR upphör vid krig

Men skulle det bli krig i Sverige i dag upphör UR:s verksamhet. Nuvarande sändningstillstånd för UR, som löper till den 31 december 2025, slår fast att UR:s resurser ska föras över till SR och SVT i händelse av högsta beredskap.

Det vore direkt kontraproduktivt ur flera aspekter:

  1. Det svarar inte mot skolans behov av UR:s pedagogiska program som stöttar undervisningen, eller som kan förklara skrämmande samhällshändelser på barns och ungas nivå. Det svarar heller inte mot allmänhetens behov där till exempel målgrupper med svenska som andra språk eller teckenspråk använder UR:s utbud i hög grad.
  2. En omorganisation i akut kristid är inget som rekommenderas. De övriga public service-bolagen SR och SVT har redan viktiga beredskapsuppdrag utifrån bolagens uppdrag kring nyhetsrapportering.
  3. Det svarar inte mot skolans behov att stå emot desinformation. Rykten och felaktigheter ur det intensiva medieflödet hamnar allt oftare i klassrummen. UR:s program lär ut hur man avgör vad som är sant och falskt – ett kunskapsbehov som dessutom ökar i kris.

Samverkan krävs i kris och krig

En färsk Demoskopundersökning, gjord på uppdrag av UR, visar att 83 procent av lärarna i Sverige anser att det bör ingå i UR:s särskilda utbildnings- och folkbildninguppdrag att stötta skolan i händelse av samhällskris. Sveriges utbildningsradio, Sveriges skolledare och Sveriges lärare för dialog kring hur vi, utifrån våra respektive uppdrag, på ett effektivt sätt kan samverka i tider av kris och krig – för barns och ungas bästa men också för bästa samhällsnytta. Därför är det för oss en självklarhet att det stöd som UR bidrar med tas i beaktande i såväl den pågående planeringen av det civila försvaret som i utredningen av framtidens public service.

Vi har sett i Ukraina hur otroligt viktigt det är med fortsatt undervisning, för barn och unga och deras familjer, så långt det går även i krig. För att stärka Sveriges civila försvar menar vi att UR i framtiden bör få ett tydligt beredskapsuppdrag där UR:s programverksamhet för utbildning och folkbildning säkras även i ett läge av högsta beredskap.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00