Debatt

Ge fler bröstcancerpatienter möjligheten att leva längre

En kartläggning visar att knappt hälften av kvinnor med spridd bröstcancer behandlas i linje med aktuell forskning och rekommendationer. Nu måste samtliga regioner ta ansvar för en mer effektiv och jämlik cancervård. Det skriver Thomas Wahlgren och Jonas Ålebring, Pfizer Sverige.

”Varje år drabbas cirka 1 500 kvinnor i Sverige av spridd bröstcancer.”
”Varje år drabbas cirka 1 500 kvinnor i Sverige av spridd bröstcancer.” Foto: Christine Olsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Bröstcancermånaden i oktober ger hopp om mer forskning och ökad kunskap. När bröstcancer upptäcks på ett tidigt stadium är prognosen god och närmare 90 procent lever fem år efter diagnos. Men när bröstcancer har spridit sig är prognosen sämre. Bara en av fem lever efter fem år.

Läkemedel kan bromsa cancern

Varje år drabbas cirka 1 500 kvinnor i Sverige av spridd bröstcancer. Diagnosen innebär att cancerceller har spridit sig från tumören i bröstet till andra delar av kroppen som skelett, lever eller lungor. Spridd bröstcancer går inte att bota. Men i dag finns läkemedel som både kan bromsa sjukdomens utveckling och förlänga livet för de uppskattningsvis 5 500 kvinnor som lever med spridd bröstcancer i Sverige. De kan få mer tid med barn, familj och vänner. Tyvärr får många aldrig möjlighet att bli hjälpta av dessa läkemedel.

Beslutsfattare i samtliga regioner behöver ta sitt ansvar och fatta de beslut som krävs så att alla patienter får snabbare tillgång till läkemedel som förlänger liv och förbättrar livskvalitet.

Under de senaste åren har cancerforskningen gjort stora framsteg. Flera nya målinriktade läkemedel som gör att man kan fördröja sjukdomens utveckling har blivit godkända och tillgängliga.

Trots att flera av dessa behandlingar för spridd bröstcancer är godkända och rekommenderas i det nationella vårdprogrammet, samt är subventionerade av staten, ser man en ojämlik användning över landet. Ett exempel på detta är CDK 4/6-hämmare som i kombination med hormonell behandling visat sig effektivt för behandling av den vanligaste formen av spridd bröstcancer.

Alla får inte påbörja behandling

En kartläggning baserad på siffror från Socialstyrelsen visar att knappt hälften av de aktuella patienterna fick påbörja behandling under 2022 i linje med rekommendationerna. Dessutom varierar tillgången till behandlingen kraftigt beroende på var i landet man bor, från närmare 80 procent till regioner där förskrivningen är under 20 procent.

Därför vill vi på Pfizer uppmana landets regioner att:

  • Följa rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för spridd bröstcancer och möjliggöra behandling med målriktade läkemedel så att kvinnor i hela landet får en likvärdig vård.
    Beslutsfattare i samtliga regioner behöver ta sitt ansvar och fatta de beslut som krävs så att alla patienter får snabbare tillgång till läkemedel som förlänger liv och förbättrar livskvalitet.
  • Utöka det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer att även omfatta spridd bröstcancer. Ett kvalitetsregister skapar förutsättningar för forskning och gör det möjligt att följa upp behandlingsresultat och utvärdera läkemedel över tid. Även arbetet med introduktionen av IPÖ, individuella patientöversikten, för spridd bröstcancer bör intensifieras.

Ojämlik vård

Under årets bröstcancermånad vill vi på Pfizer uppmärksamma den grupp patienter som lever med spridd bröstcancer. Vår vision är att fler ska få mer tid med sina nära och kära. Men för att det ska lyckas krävs en jämlik och effektiv cancervård i alla regioner. Tillsammans kan vi göra mycket mer för att förlänga liv.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget