Gd-byte ska ge Försäkringskassan mjukare profil

KOMMENTAR. Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler har utfört sitt uppdrag – lite för bra. Drygt fyra månader före valet tillsätter regeringen en ny chef med uppdrag att ge myndigheten en mjukare framtoning.

– Det uppdrag hon fick har hon klarat av på ett alldeles lysande sätt, sade ministern om den nyligen sparkade Ann-Marie Begler.
– Det uppdrag hon fick har hon klarat av på ett alldeles lysande sätt, sade ministern om den nyligen sparkade Ann-Marie Begler.Foto: Altinget
Johanna Alskog

Socialminister Annika Strandhäll (S) lovordar Ann-Marie Beglers insats som generaldirektör för Försäkringskassan. Hon har levererat det regeringen har bett henne om: låga och stabila sjuktal.

Men när valet närmar sig får Ann-Marie Begler ändå finna sig förflyttad till den så kallade elefantkyrkogården på Regeringskansliet. Hon har visserligen tre år kvar av sitt förordnande som generaldirektör, men Ann-Marie Begler är inte längre rätt person på rätt plats. "Nu tar vi nästa steg. Jag tackar Begler för de här åren." sade Annika Strandhäll vid en pressträff på fredagen och introducerade Försäkringskassans nya – tillförordnade – generaldirektör.

Det är Maria Hemström-Hemmingsson som får byta från gd-stolen på Inspektionen för socialförsäkringar till gd-stolen på Försäkringskassan. Beglers uppdrag från regeringen var att öka rättssäkerheten och kvaliteten i handläggningen och pressa ned sjuktalen. Hemström-Hemmingssons uppdrag är att stärka stödet till individen. Annika Strandhäll beskriver Maria Hemström-Hemmingsson som öppen, lyhörd och kommunikativ.

Uppdrag: En mjukare kassa

Med drygt fyra månader kvar till riksdagsvalet är det svårt att tolka regeringens gd-omflyttning som något annat än att man vill ge Försäkringskassan en mjukare, mer valvinnande framtoning. Ett brett folkligt missnöje kring sjukförsäkringen och LSS-beslut är som bekant inget att leka med för något regeringsparti som vill sitta kvar vid makten.

Det handlar inte om vad hon inte har, utan vad vi vill se. Ett mer samordnat stöd till individen.  

socialminister Annika Strandhäll (S) om gd-bytet

Ann-Marie Begler själv kan konstatera att det är en sak att göra ett bra jobb, men att man bör akta sig att göra ett för bra jobb. För hur ska man i sammanhanget tolka budskapet från arbetsgivaren när chefen säger "Det uppdrag hon fick har hon klarat av på ett alldeles lysande sätt." – samtidigt som man får sparken.

Chefsbytet är dessutom endast en övergångslösning. Regeringen inleder nu en rekryteringsprocess för att hitta en ordinarie generaldirektör. När en ordinarie gd kommer att finnas på plats, kanske blir det Hemström-Hemmingsson, kunde inte Annika Strandhäll svara på.

Respekt för Beglers insats

Maria Hemström-Hemmingsson sade på pressträffen att hon har en stor respekt för det arbete som Ann-Marie Begler har gjort, att hon nu fortsättningvis ska bidra till att sjuktalen stabiliseras på en låg och långsiktigt hållbar nivå.

– Vi ska arbeta för tilliten och förtroendet för Försäkringskassan och de beslut kassan måste ta. Att den tilliten ska öka. Det innebär inte att man godkänna alla krav, utan att göra ordentliga utredningar, möta människor och kommunicera varför det ibland blir vissa beslut, sade hon.

Dokumentation

Regeringen har också beslutat att

  • Försäkringskassan ska få en överdirektör, vem det blir ska regeringen återkomma till.
  • Portalparagrafen i målet för sjukförsäkringen omformuleras som ska förtydliga att målet för sjukförsäkringen är att ge ekonomiska trygghet och ett effektivt stöd till individen att komma tillbaka till hälsa och arbete. Målet om sjukpenningtalet, 9,0, förydlgas med att det inte är ett individmål, utan att samhällsmål.
  • Ett tillägg i regleringsbrevet om att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska intensifiera arbetet med stöd till individen.

Nämnda personer

Annika Strandhäll

Riksdagsledamot (S), ordförande S-kvinnor
Studier i arbets- och organisationspsykologi och i organisation och ledarskap (Göteborgs uni.)

Ann-Marie Begler

Senioranalytiker Kommissionen för skattenytta, styrelseledamot Folkbildningsrådet och Academedia
Socionom (Stockholms uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00