Debatt

Garanterad polisuppföljning kan stärka företagandet

Sverige behöver införa garanterad polisuppföljning på brott som rapporteras in av företagare för att påbörja resan mot ökad trygghet. Det skriver Nima Sanandaji, utredare, Sten Lindgren och Caroline Szyber, Förbundssekreterare respektive vice ordförande för Småföretagarnas riksförbund.

Sverige behöver införa garanterad polisuppföljning på brott som rapporteras in av företagare för att påbörja resan mot ökad trygghet, skriver debattörerna.
Sverige behöver införa garanterad polisuppföljning på brott som rapporteras in av företagare för att påbörja resan mot ökad trygghet, skriver debattörerna.Foto: Johan Nilsson/TT
Nima Sanandaji
Caroline Szyber
Sten Lindgren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

De beslut som tas inom kommuner, särskilt kring företagarfrågor, spelar stor roll för näringslivsutvecklingen. Samtidigt ser vi att förutsättningarna för företagande i stor utsträckning beror på kommunens geografiska situation. Småföretagsklimatet försämras nu i storstäderna, den mest folktäta kommungruppen, samt i landsbygdskommunerna som är den minst folktäta. Organiserad kriminalitet gör storstäderna mindre trygga, vilket slår mot företagsamheten.

Landsbygdskommunerna präglas av brist på service som orimligt långa responstider vid 112-larm, vilket skapar en annan form av otrygghet. Ett helhetsgrepp med nationella reformer krävs för att skapa ett tryggare Sverige där företagandet växer. Sverige behöver införa garanterad polisuppföljning på brott som rapporteras in av företagare för att påbörja resan mot ökad trygghet.

I Småföretagarindex, som publiceras av Småföretagarnas Riksförbund, kartläggs förutsättningarna för små och medelstora företag i Sveriges 290 kommuner. För varje kommun analyseras nio dimensioner av företagandets villkor på lokalt plan. Det är en helhetsbild kring faktorer som lokal marknad, nivån av trygghet, kommunal näringspolitik, kompetensförsörjning, demografi och kapitalförsörjning. Arbetsmarknaden fungerar betydligt bättre i kommunerna som rankas högre i indexet.

Småföretagandets villkor försvagas

De 50 kommuner som har högst betyg i indexet har i genomsnitt 3,8 procentenheter lägre öppen arbetslöshet än de 50 kommuner som har lägst betyg. Bland unga skiljer det sig 5 procentenheter i arbetslöshet och bland utrikesfödda 6,2 procentenheter. Det vill säga, ett gott småföretagsklimat är särskilt viktigt för de grupper som har högre risk för arbetslöshet.

Jämfört med förra året ser vi en försvagning av småföretagandets villkor i båda ändarna av urbaniseringsskalan. Såväl i storstäderna som i landsbygdskommunerna har företagandets villkor försvagats jämfört med förra årets index – vilket kopplar an till den otrygghet som finns i storstäderna kopplat till kriminella gäng, och i landsbygdskommunerna kopplat till att responstiden vid 112-larm är så lång.

I Arjeplog, Sorsele och Åsele tar det en halvtimme från 112-samtal till första resurs är på plats. I Malmö och Stockholm tar det bara 9 minuter innan första hjälp är på plats och i Göteborg 10 minuter. Att svarstiden för 112-samtal varierar så kraftigt inom Sverige är inte acceptabelt. Ett ytterligare problem som inte fångas av statistiken är att polisen i många fall inte ens rycker ut för att hjälpa företagare som är utsatta för kriminalitet, vilket innebär att en av statens kärnfunktioner därmed inte fungerar tillfredställande.

En garanti behövs

Statens viktigaste funktion är att hantera ett våldsmonopol och agera då individer och företag utsätts för olika former av kriminalitet. I dag kan företag utsättas för stölder, hot och annan kriminalitet utan att polisen alls agerar. Företagare lägger ned en stor del av sin tid på att skriva en anmälan, men polisen lägger ändå ned utredningen i princip omgående. En garanti för att polisen agerar på inrapporterade händelser behövs.

Införandet av en sådan garanti är ett första steg mot ökad trygghet i landets kommuner, vilket kan bana väg för företagsamhet och jobbskapande. Hela Sverige kan tjäna på stärkt trygghet och särskilt då storstäderna och landsbygdskommunerna, där småföretagandets förutsättningar stagnerar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024