Debatt

Funktionsrätt Sverige: Säkerställ allas tillgång till rättvisa

Försäkringskassans beslut kan få stora konsekvenser, men den som vill överklaga får räkna med att stå ensam mot en starkare part, och i diskrimineringsmål avskräcker rättegångskostnader den som anser sig ha diskriminerats. Det är orimligt, skriver Funktionsrätt Sverige.

Vi vill se en statlig utredning som tar fram förslag på förbättringar av tillgången till rättvisa för den enskilde, skriver Nicklas Mårtensson, generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige.
Vi vill se en statlig utredning som tar fram förslag på förbättringar av tillgången till rättvisa för den enskilde, skriver Nicklas Mårtensson, generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige.Foto: Johan Nilsson/TT
Nicklas Mårtensson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Personer med funktionsnedsättning drabbas särskilt hårt av den ojämlika tillgången till rättssystemet. Många lever med små marginaler och har inte råd att bekosta ett juridiskt ombud på egen hand.

Om du exempelvis vill överklaga ett beslut från Försäkringskassan om sjukersättning eller insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, får du i regel klara dig helt utan rättshjälp. Rättsfall som hamnar i förvaltningsdomstolen täcks inte heller av det rättsskydd som finns i hemförsäkringarna.

Den som har möjlighet att ta hjälp av en advokat i rättsprocesser har fem gånger högre chans att nå framgång.

Resultatet blir att du får företräda dig själv och då har du statistiken emot dig. Domstolsverkets statistik visar att myndigheten nio gånger av tio vinner ett fall i förvaltningsdomstolen.

Motverka obalans mellan parter

Rebecka Lorentzon, Louise Holm och Sebastian Wejedal vid Göteborgs handelshögskola har undersökt hur det ser ut i förvaltningsdomstolen i Sverige för några utvalda kategorier av rättsfall, bland annat om LSS.

Enligt undersökningen förlorar den som saknar ombud i 92 procent av fallen när det gäller LSS-mål. Om du får hjälp av en jurist sjunker den siffran till 74 procent. Internationell forskning bekräftar och visar att den som har möjlighet att ta hjälp av en advokat i rättsprocesser har fem gånger högre chans att nå framgång.

Obalansen mellan parterna skulle kunna förbättras väsentligt om det vore möjligt för fler att anlita en advokat eller annan juridiskt kunnig person som rättsligt ombud. Hur ett sådant system ska se ut behöver utredas, men vi behöver ha ett rättshjälpssystem där ingen hindras att ta tillvara sina rättigheter av ekonomiska skäl.

Diskriminerade avskräcks

Det är också viktigt att de ekonomiska riskerna minskar även för de som exempelvis vill driva diskrimineringsfall i civil domstol. I dag är det många som upplever sig ha utsatts för diskriminering men avskräcks från att söka upprättelse via rättssystemet på grund av risken att tvingas betala höga rättegångskostnader ur egen ficka.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har meddelat att de ska driva fler diskrimineringsfall till domstol framöver. Det är glädjande nyheter och vi hoppas att fler kan få hjälp via DO framöver, men det kommer knappast att vara tillräckligt.

Allas tillgång till rättvisa

Sverige behöver ta flera steg framåt när det gäller alla människors tillgång till rättvisa. Inför valet 2022 vänder vi oss därför till alla riksdagspartier med följande uppmaningar:

  • Först och främst vill vi se en statlig utredning som tar fram förslag på förbättringar av tillgången till rättvisa för den enskilde. Dagens rättshjälp och rättsskyddsförsäkringar fungerar inte tillräckligt effektivt för de som behöver juridiskt stöd allra mest.
  • Vi vill också att det avsätts budgetmedel för löpande kompetensutveckling inom rättsväsendet för att öka kunskap om funktionsrätt och höja rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättning.  
  • Tillgänglighet till rättssystemet förutsätter att alla de hinder som stänger människor ute undanröjs. Vi vill att nästa regering ger i uppdrag till Domstolsverket att systematiskt åtgärda brister i tillgängligheten till rättslokaler och rättssystem för såväl allmänhet som anställda.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00