Debatt

Fritzon (S): Inkludera kvinnor i EU:s gröna omställning

Utan ett feministiskt perspektiv i klimatpolitiken riskerar klyftorna att öka. För att EU ska nå sitt mål att bli en klimatneutral union måste jämställdheten gå hand i hand med den gröna omställningen och kvinnor inkluderas, inte bara i ord utan i handling. Det skriver Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S).

Omställningen från en kol- och stålunion till en klimatneutral och grön union är bara möjlig genom politisk vilja, konkreta åtgärder och jämställdhetsintegrering, skriver debattören.
Omställningen från en kol- och stålunion till en klimatneutral och grön union är bara möjlig genom politisk vilja, konkreta åtgärder och jämställdhetsintegrering, skriver debattören.Foto: Markus Spiske/Unsplash
Heléne Fritzon
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svåra kriser drabbar kvinnor och barn värst och innebär oftast bakslag för jämställdheten. Vi såg det under finanskrisen och nu också under pandemin och vi ser det redan i det pågående kriget i Ukraina. Klimatkrisen är inget undantag. Vi ser redan konsekvenser i form av ökade klassklyftor, orättvisor och bristande jämställdhet i den klimatkris som vi lever mitt uppe i.

Dags att börja agera

Våren 2020 presenterade kommissionen en jämställdhetsstrategi som lovar målinriktade åtgärder och förstärkt jämställdhetsintegrering. Det är bra, men om EU menar allvar med målet om att uppnå jämställdhet måste vi börja agera utifrån strategin nu och införa dessa åtgärder inom alla områden.

EU:s gröna omställning är inget undantag, snarare en förutsättning.

Om klimatpolitiken inom EU nonchalerar jämställdhetsintegrering och ett feministiskt perspektiv riskerar klyftorna att öka såväl mellan fattiga och rika som mellan kvinnor och män.

En rättvis klimatomställning

EU klubbade förra året en helt ny och ambitiös klimatlag. Till denna lag hör också en särskild handlingsplan för att uppnå klimatneutralitet. EU ska nu ta på sig ledartröjan och visa omvärlden att en hållbar värld är möjlig. Vi socialdemokrater har satt upp målet att Europa ska bli världens första fossilfria kontinent.

I fokus för EU:s lagstiftning står en rättvis klimatomställning där jämställdheten pekas ut som ett viktigt perspektiv. Det är bra att jämställdhet nämns men det är alldeles för svagt och än så länge bara ord på ett papper. Därför kräver jag att kvinnor inkluderas i, och omfattas av, den gröna omställningen. Inte bara i ord utan i handling.

Kvinnors kompetens behövs för att klara klimatkrisen.

Ett exempel på hur vi socialdemokrater i Europaparlamentet arbetar för detta är genom ett kraftfullt verktyg som heter CBAM och som drastiskt kommer att minska utsläppen. Med det verktyget beräknar man få in över 2 miljarder euro till 2030 till EU. Dessa pengar vill vi ska gå till klimatåtgärdande bistånd.

Vi kämpar för att den största delen av biståndet ska stötta kvinnor som har drabbats av klimatkrisen eller gå till olika initiativ, skapade av kvinnor, som bidrar till den gröna omställningen. Då bidrar vi till den globala klimatkampen samtidigt som vi skapar socialt och miljömässigt hållbara jobb för kvinnor världen över.

Klimatfrågan är lokal och global

Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i beslutsfattande, också i beslut som rör klimatet. Det är upprörande att vi inte 2022 fullt ut tar tillvara på kvinnors erfarenhet, kompetens, innovation och kunskap när vi tar oss an en av vår tids största utmaningar. Ett jämställdhetsperspektiv i klimatkrisen behövs för att vi ska nå framgång i att minska ojämlikheter i samhället men också för att påskynda den gröna omställningen.

Vi socialdemokrater i Europaparlamentet driver på målet att EU ska förändras från en kol- och stålunion till en klimatneutral och grön union. Förutsättningen för att vi ska lyckas med detta är att alla EU:s medborgare omfattas och att alla politiska nivåer inkluderas, från den lilla kommunen till medlemsstaterna och den internationella nivån. Klimatfrågan är både lokal och global.

Fler kvinnor i beslutsrummen

Ett jämställt och grönt Europa är enda vägen framåt. Om en klimatneutral union ska bli verklighet måste alla politikområden och alla beslut jämställdhetsintegreras. Kvinnors kompetens behövs för att klara klimatkrisen. Vi måste få fler kvinnor in i beslutsrummen för att vi ska nå långsiktig hållbarhet.

Jämställdhet och grön omställning måste gå hand i hand – det är först då vi kan bygga ett starkare samhälle för alla.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00